Hopp til innhold

FDV-årsmøte Sortland

2 Apr 2019
2 Apr 2019
Rådhuset, møterom 1
Sortland
Kl. 10:00 - 14:45

Kartverket Bodø inviterer til FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) årsmøte 2019. Påmeldingsfristen har gått ut.Foreløpig saksliste

Årsmøtesaker:

 • Regnskap
 • Budsjett
 • Rapport
 • Planlagt aktivitet
 • Revisjon av avtalens vedlegg
 • Andre saker som eventuelt ønskes behandlet av partene

Kartverket informerer:

 • Sentral FKB
 • Geonorge.no
 • Norgeibilder.no (rektifiserte grensebilder)
 • NDH – Nasjonal detaljert høydemodell
 • Hoydedata.no

Eventuelt

Kontaktinformasjon

Saker som ønskes behandlet, bes meldt inn til Kartverket Bodø ved Unni Antonsen (unni.antonsen@kartverket.no) innen påmeldingsfrist.

Reviderte vedlegg til FDV-avtalen vil bli sendt ut til Geovekstpartene før møtet.