Fra 1. januar 2020 blir 24 kommuner til 9 i de to fylkene.

Følgende kommuner slått sammen i Hordaland og Sogn og Fjordane:

  • Balestrand, Leikanger og Sogndal
  • Flora og Vågsøy
  • Gaular, Førde, Naustdal og Jølster 
  • Selje og Eid
  • Meland, Radøy og Lindås
  • Os og Fusa
  • Øygarden, Fjell og Sund
  • Ullensvang, Odda og Jondal
  • Voss og Granvin

Oppstart

Det er sendt ut invitasjon til oppstartsmøte til alle de involverte kommunene (ett møte per ny kommune).

Invitasjonen er rettet mot ledelsen i kommunen – primært ordfører og rådmann, faglig ledelse, IT og fagpersoner på geodata / matrikkel.

Alle møtene er nå avholdt. Detaljert oversikt over dato for møtene finner du i tabellen nederst. 

Kartverket informerte her om sin rolle som matrikkelmyndighet og IKT-koordinator i kommune- og regionsreformen.

Videre ble det gjennomgått hvilke endringer kommunene må gjennomføre i matrikkelen før sammenslåingstidspunktet.

Forberedelsene er dermed godt i gang.

Fylkessammenslåing

Vi har i 2020 også en fylkessammenslåing. Dette innebærer at alle kommuner vil få en ryddejobb i matrikkelen, grunnet nytt kommunenummer.

Hordaland - status

Det er sendt ut informasjon og feillister til matrikkelkontaktene i Hordaland. Utfyllende informasjon til ledelsen i kommunene blir sendt ut før sommeren.

Sogn og Fjordane - status

Kartverket Bergen deltar på kommunekonferanse i Balestrand kommune 24.mai. Her vil det informeres om kommunens oppgaver og utfordringer i forbindelse med regionsreformen.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Bergen er Sunniva Berg Trones: sunniva.berg.trones@kartverket.no.

 

Oversikt over møter o.l. for de involverte kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane 2018
DatoKommunerHvorStatus
24.5. Kommunekonferanse Balestrand

Avholdt

22.3. Jondal, Ullensvang og Odda Jondal Avholdt
15.3. Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde Avholdt
14.3. Flora og Vågsøy Flora avholdt
8.3. Eid og Selje Eid Avholdt
23.2. Os of Fusa Os Avholdt
22.2. Lindås, Meland og Radøy Lindås Avholdt
8.2. Sogndal, Balestrand og Leikanger Sogndal Avholdt
7.2. Voss og Granvin Voss Avholdt
29.1. Fjell, Sund og Øygarden Fjell Avholdt