Geovekstforum deltok også på møtet, der blant anna Geodataplanen for kommande 4-årsperiode vart behandla. Eit viktig punkt på møtet var å slå saman dei to fylkesgeodatautvala til eit felles utval. Sjølv om dei to fylka først slås saman i regionreforma i 2020, vart det vedteke at FGU skal følge Fylkesmannreforma, som ligg eit år framfor i løypa. Det vil seie at frå 1.1.2019 skal Hordaland og Sogn og Fjordane ha eit felles geodatautval.

Representantane frå kommunane/dei geografiske regionane fortsetter i hovudsak som før i det nye felles utvalet. Representantane frå Fylkesmannen og fylkeskommunen kan komme til å bli endra litt på grunn av deira eige omorganisering før samanslåinga, men her er det nye Vestland FGU slik det ser ut nå:

 

Medlemmer i Fylkesgeodatautvalet for Vestland fylke
PartRepresentantVara
Fylkesmannen i Vestland Nils Erling Yndesdal (leiar)  
Fylkesmannen i Vestland Trond Rolland (nestleiar)  
Fylkesmannen i Vestland Tone Reinsnos Knutsen  
Fylkesmannen i Vestland Enisa Saracevic  
Vestland fylkeskommune Birgit Tansøy (nytilsett etter Jo Tore K.)
Vestland fylkeskommune (nokon frå Hordaland FK)  
Sogn Regionråd Bjørn Inge Fossen (Luster) Darek Hauderowicz (Vik)
HAFS og Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) Stig Tverberg (Hyllestad)  
Norfjordrådet Asbjørn Tverberg (Eid) (rådet vel ny vara) 
Bergen kommune Terje Helle Eivind Lund 
Region Vest (Midthordaland) Anne-Grethe Sangolt Hagenes (Sund) Torbjørn Steffensen (Os)
Regionrådet Nordhordaland IKS  Tommy Veland (Lindås) Kjersti Furnes (Masfjorden)
Region Hardanger/Voss Bjørn Vik (Kvam)  Trygve Vik (Jondal)
Samarbeidsrådet for Sunnhordaland IKS Bjarne Hetlesæter (Sveio)  Bjørn Eikemo (Etne)
Statens vegvesen region Vest Jan Ove Stadheim   
Statens vegvesen region Vest  Sven Arild Fedje  
E-verka Einar Tefre (Sunnfjord Energi)   
E-verka Ole Magnus Dybwad (BKK)  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Amund Frogner Borge  
Kartverket Bergen Anne Lien  
Kartverket Bergen Solveig Otterå (sekretær)