Hopp til innhold

Posisjons-konferansen 2019

7 Mar 2019
7 Mar 2019
Forskningsparken
Gaustadalléen 21, Oslo
Kl. 9:00 - 15:15

Norsk Romsenter og Kartverket med samarbeidspartnere inviterer igjen til Posisjonskonferansen - en fagkonferanse innen GNSS-teknologi. Årets tema er "Økt utnyttelse av GNSS i Norge". Arrangementet er gratis og det blir servert enkel lunsj. Konferansen er også åpen for studenter.Velkommen til Posisjonskonferansen 2019

Kom og hør hvordan offentlige og private aktører benytter GNSS i dag, og hvilke unike muligheter som vil komme i nær fremtid.  

GNSS står for Global Navigation Satellite System og er en fellesbetegnelse for globale satellittnavigasjonssystemer, som amerikanske GPS (Global Positioning System), russiske GLONASS, kinesiske BeiDou og europeiske Galileo.

Møteleder Ruth Astrid L. Sæter

Som ved forrige posisjonskonferanse så er det Ruth Astrid L. Sæter som loser oss igjennom dagen på en engasjerende, ryddig og profesjonell måte. Hun sørger for å holde kursen for konferansen "Økt utnyttelse av GNSS i Norge" og navigerer etter de gode svarene, dem du får innsikt og ettertanke av. Sæter er journalist, kommunikasjonsrådgiver og møteleder – og hun driver enkeltpersonforetaket Sæter media. Temaer hun særlig brenner for, er klima, energi og miljø. 

Økt utnyttelse av GNSS i Norge

Ifølge GNSS Market Report 2017 fra European GNSS Agency vil det globale markedet for teknologi og tjenester som benytter data fra satellittnavigasjonssystemer selge for 270 milliarder kroner i 2025. I tillegg er det estimert at det globale markedet for navigasjon, posisjonsbestemmelse, og tidsrelaterte tjenester forventes å øke med 20 prosent årlig. Kartverket og Norsk Romsenter er to av de ledende offentlige aktørene som tilrettelegger for norsk næringslivs og offentlig sektors bruk av satellittnavigasjonssystemer. Vi bidrar også inn i europeiske fagmiljøer med vår kompetanse. Veksten i det globale markedet vil påvirke norske offentlige og private interesser. Vi mener muligheten for norske aktører vil være svært store i årene som kommer.

Disse kommer, kommer du?

Her er noen smakebiter fra programmet. Fullstendig program blir lagt ut etter hvert.

Where are my things? The role of accurate location in the Internet of Things reality

Justyna Redelkiewicz

Head of Section Location Based Services (LBS) & Internet of Things (IoT), European GNSS Agency (GSA)

With billions of new devices being connected, the market is growing also for location technologies. Today's PNT performance is considered sufficient to enable many applications, starting from navigation of ships and landing planes to the search for the closest restaurant. Tomorrow the self-driving cars, drones and locating things in IoT will require much more accuracy, ubiquity of location indoor and outdoor and security of location data. The European GNSS Agency in charge of Galileo Satellite Navigation services will share the latest innovations around GNSS and its contribution to build the Internet of Things.  

GNSS som prestasjonsanalyseverktøy for toppidrett i Norge

Matthias Gilgien

Førsteamanuensis i bevegelsesanalyse idrett og prestasjonsanalytiker for alpinlandslaget, Norges idrettshøgskole

GNSS har blitt etablert som prestasjonsanalyseverktøy i toppidrett internasjonalt og i Norge. Foredraget gir innblikk i hvordan GNSS brukes i Norge til å analysere idrett, spesielt snøidrett.  

 

Galileo er her – bruk det!

Steinar Thomsen

Fungerende avdelingsdirektør, Satellittnavigasjon, Norsk Romsenter

Tiden med bruk av kun GPS er forbi – nå er det GNSS som gjelder! Hør om hvordan Galileo kan bidra til at du både får bedre nøyaktighet og tilgjengelighet, uavhengig om du er landmåler eller fritidsbruker av satellittnavigasjon.  

 

 

 

 

Innendørs posisjonering i veitunneler

Bjørn Magne Elnes

Systemingeniør, Aventi Intelligent Communication AS

For å unngå at C-ITS tjenestene forsvinner i tunneler er det behov for en sømløs overgang fra utendørs GNSS-posisjonering til innendørs posisjonering. Aventi har sammen med to av sine samarbeidspartnere installert to løsninger for innendørs posisjonering i Bjørnegårdtunnelen i Sandvika, og Elnes vil presentere erfaringer fra disse systemene. Elnes leder flere FoU (forskning- og utviklings-) prosjekter for kommuniserende kjøretøy, samvirkende intelligente transportsystem, tingenes internet, lokasjonsbaserte tjenester, stordata, maskinlæring, skytjenester og databehandling i feltutstyr. Noen av disse løsningene vil bli tatt i bruk i framtidige norske og europeiske veiprosjekt for automatisk trafikkstyring og autonome kjøretøy.

Nøyaktig posisjonering i høy hastighet

John A. Johansen

Gründer, racerbilfører og maskiningeniør, Pilot Engineering AS

Hva har høy fart, racingmiljøet og GNSS med hverandre å gjøre? I fremtiden kan nøyaktige GNSS-posisjoneringsdata bli helt sentrale i racebilmiljøet for å kunne detektere farlige situasjoner effektivt. I billøp på lukkede baner kjører bilene tett og opp mot 250 km/t. Ulykker resulterer ikke sjelden med at flere biler krasjer i hverandre, fordi det første uhellet skjedde rundt en sving og advarselsflagg ble ikke satt ut raskt nok. Et nytt sikkerhetssystem i sanntid vil kunne gi automatiske flagg display i hver løpsbil basert på GNSS-data, 5G kommunikasjon med Race Control og en elektronisk enhet som benytter AI logikk og edge computing. Johansen er entusiastisk racebilfører og har etablert Pilot Engineering AS, som har som formål å utvikle teknologi og testsystemer til racingformål.

Sub meter accuracy with mass market GNSS receivers everywhere - dream or reality?

Stefan Söderholm

Technical Team Lead GNSS, Here Technologies

Improving the accuracy in mass market receivers requires that the errors in the GNSS observables are eliminated or reduced. The technology to do this has been around already for decades in the professional market, but many of those systems are proprietary and typically available only for limited areas. The introduction of the Android Location API by Google and the first mobile phones and IoT devices with support for dual frequency are both clear indicators that something is about to happen when it comes to accuracy. Also, the requirements from the Automotive Industry is a driver for better accuracy. HERE Technologies believe that a correctional service that would enable a PPP solution for mass market dual frequency devices would provide significant added value to the user. In the presentation HERE will talk about the challenges with such a service both from the aspect of data delivery as well as observation quality.

Galileo – Quo vadis?

Kjersti Moldeklev

Seniorrådgiver, Satellittnavigasjon, Norsk Romsenter

Utvikling av globale satellittnavigasjonssystemer har lange ledetider. I parallell med ferdigstillelsen av første generasjon Galileo, som vil være i full drift fra 2020, pågår utviklingen mot neste generasjon Galileo-system. Foredraget vil gi et innblikk i krav og løsninger for denne videreutviklingen.

 

Hva må til for å lykkes med GNSS-baserte tjenester i fremtiden?

Per Erik Opseth

Direktør, geodesidivisjonen, Kartverket  

Kartverket har utviklet og tilbudt tjenester for posisjonsbestemmelse så langt tilbake som på midten av 90-tallet. Utviklingen har vært stor, men aldri så omfattende som den er akkurat nå. Vi står ovenfor en tid der bruken av høypresisjons GNSS blir allemannseie. Alt skjer et sted, og alt skal stedfestes. GNSS fremstår som en av bærebjelkene for mange av de pågående utviklingsprosessene i samfunnet.

 

 

Erfaring med bruk av satellittsystemer i Jordskifteretten

Morten Strand

Geodet, Domstoladministrasjonen

Strand har vært så heldig å kunne følge utviklingen av GNSS som praktiserende landmåler i inn- og utland siden slutten av 80-tallet. Han forteller om Jordskifterettens erfaringer med bruk av flere nye satellittsystemer til presis stedfesting.