Hopp til innhold

Vannstand og havnivå

Havnivået endrer seg, nye havstrømmer oppstår, og issmeltingen endrer jordens tyngdefelt. Les om hvordan vi kartlegger klimaendringer.

Det globale havnivået stiger. Økte havtemperaturer og smelting av isbreer er de viktigste årsakene til dette.

Les mer

Havstraumane oppstår når sola varmar opp vatnet, noko som set det i rørsle.

Les mer

Når isen smeltar på Grønland, skulle ein tru at havnivået stig her i nord, mellom anna langs norskekysten. Men vatnet vil tvert imot samle seg på den sørlege halvkula.

Les mer

Det er viktig å forstå hvorfor havnivået har endret seg, blant annet for å øke troverdigheten til framskrivninger av havnivået. Det nasjonale observasjonssystemet for havnivå driftes av Kartverket.

Les mer

Det er viktig å forstå hvordan havnivået vil endre seg i framtiden for å effektivt kunne planlegge og forvalte kystsonen.

Les mer

Kartverkets framskrivninger av havnivået dekker de neste 80 årene og avhenger av størrelsen til framtidige klimagassutslipp.

Les mer

Gjennom å forstå hvorfor og hvordan havnivået oppgjennom historien har forandret seg, er vi bedre rustet til å forstå hvordan havnivået i framtiden vil forandre seg.

Les mer

Observasjoner viser at Grønland og Antarktis mister mer is enn hva som dannes gjennom snøfall. Dette bidrar til å heve det globale havnivået.

Les mer

Lurer du på hvordan det er mulig å observere millimeterstore endringer i havnivået? Svaret er å bevege seg ut i verdensrommet og gjøre målinger fra satellitter.

Les mer