Nye utgaver av sjøkart som ble utgitt 22. januar 2019:

  • Hovedseriekart nr. 111 Berlevåg - Båtsfjord
  • Hovedseriekart nr. 112 Båtsfjord - Hamningberg
  • Hovedseriekart nr. 116 Sør-Varanger. Bugøynes - Grense Jakobselv     

Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Sjøkartene er alle i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie.

Et kartutsnitt, en spesial, for Båtsfjord i målestokk 1:20 000 er ny. Spesialen er satt inn i både kart nr. 111 og kart nr. 112.

I kart nr. 116 er det satt inn en ny spesial for Kirkenes i målestokk 1:20 000 .

Kartene sitt dekningsområde

Hovedseriekart nr. 111 og 112 dekker nordsiden av Varangerhalvøya, fra Berlevåg til Hamningberg.

Hovedseriekart nr. 116 dekker sørsiden av Varangerfjorden, fra Bugøynes til Grense Jakobselv. Fjordene Kjøfjorden, Neidenfjorden, Korsfjorden, Bøkfjorden og Jarfjorden, er med i kartet.

Endringer i disse utgavene

Nymålinger i Båtsfjord havn etter utdypinger er redigert inn i både spesial og kart nr. 111 og 112.

I kart nr. 116 er det redigert inn nymåling ved Prestøya (Kirkenes).

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stadnamnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Utgitt av Kartverket 2003 (kart nr. 111), 2004 (kart nr. 112) og 2004 (kart nr. 116).

Ny utgave 01/2019. POD: 22. januar 2019. Rettet t.o.m. Efs nr 01/19.

Kartene har følgende avgrensing:

Kart nr. 111: SW hjørne: 70°36’30’’N, 028°54’00’’E, NE hjørne: 71°00’00’’N, 029°54’00’’E

Kart nr. 112: SW hjørne: 70°29’00’’N, 029°34’00’’E, NE hjørne: 70°48’00’’N, 030°58’00’’E

Kart nr. 116: SW hjørne: 69°39’30’’N, 029°34’00’’E, NE hjørne: 69°59’30’’N, 030°51’00’’E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkartene er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart vil inkludere endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt vil tidligere utgave være foreldet og anses ugyldig.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføyelse av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750