Nye utgaver av sjøkartene ble alle utgitt 20. desember 2018:

  • 80 - Harstad - Sjøvegan - Dyrøya
  • 83 - Dyrøya - Gibostad
  • 84 - Gibostad - Rystraumen - Hekkingen
  • 87 - Rystraumen - Tromsø - Grøtsundet     

Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Sjøkart nr. 80, 83, 84 og 87 er alle i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie.

Kartene sitt dekningsområde

Hovedseriekart nr. 80, 83, 84 og 87 dekker til sammen den indre skipsleden i Troms mellom Harstad og Tromsø:
Harstad - Vågsfjorden - Sjøvegan - Dyrøya - Solbergfjorden - Finnsnes - Gibostad - Straumsfjorden - Rystraumen - Tromsø - Grøtsundet.

Endringer i disse utgavene

Nymålinger i Gisundet, Finnfjordbotn, Harstad havn og Kvalsundet, er redigert inn i sjøkartene.

Det har vært en del andre rettelser i kartene: Lykteendringer, sjømerker, fartsbegrensinger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer sidan forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartet oppdatert med andre endringar som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålingar i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stadnamnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Utgitt av Kartverket 1993 (kart 80), 1996 (kart 83), 2002 (kart 84) og 2002 (kart 87).
Ny utgave 12/2018. POD: 20. desember 2018. Rettet t.o.m. Efs nr 23/18.

Kartene har følgende avgrensing:

Kart 80: SW hjørne: 68°47’12’’N, 016°31’30’’E, NE hjørne: 69°07’18’’N, 017°46’00’’E

Kart 83: SW hjørne: 69°04’00’’N, 017°09’00’’E, NE hjørne: 69°24’06’’N, 018°13’00’’E

Kart 84: SW hjørne: 69°20’00’’N, 017°46’00’’E, NE hjørne: 69°39’30’’N, 018°51’00’’E

Kart 87: SW hjørne: 69°29’00’’N, 018°40’00’’E, NE hjørne: 69°55’00’’N, 019°36’30’’E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkartene er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart vil inkludere endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt vil tidligere utgave være foreldet og anses ugyldig.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføyelse av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750