De nye utgavene av sjøkart nummer 31 Breidsundet - Fjørtoft og nummer 33 Harøyfjorden - Molde ble utgitt 23. oktober 2018. Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgave av sjøkart 31 og sjøkart 33 fra 2016, er nå ugyldige.

Begge sjøkartene er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie.

Sjøkart nr. 31 Breidsundet - Fjørtoft, har to spesialer i målestokk 1:20 000: Lepsøyrevet og Vegsundet.

Sjøkart nr. 33 Harøyfjorden - Molde, har en vignett i målestokk 1:50 000: Tresfjorden.

Kartenes dekningsområde

Sjøkart 31 dekker de ytre kystområdene på Sunnmøre. Fra Hareidlandet / Breidsundet i sør - til fyrene Skipsholmen og Marøy i nord.

Sjøkart 33 dekker farvann fra Brattvåg / Fjørtoft i sør, Midtfjorden, Romsdalsfjorden, Molde, Gossa og til Nyhamna i nord.

Det er overlapp mellom kartene.

Endringer i disse utgavene

Nymålinger i Ålesund havn (Aspevågen og Flatholmen) er redigert inn i sjøkartene.

Det har vært en betydelig mengde rettelser på disse kartene: Lykteendringer, sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartene er oppdatert med hensyn til alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnsregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser og tracings til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Kart 31: Utgitt av Kartverket 1973. Ny utgave 10/2018. POD: 23. oktober 2018. Rettet t.o.m. Efs nr 19/18.

Kart 33: Utgitt av Kartverket 1976. Ny utgave 10/2018. POD: 23. oktober 2018. Rettet t.o.m. Efs nr 19/18.

Kartene har følgende begrensning:

Kart 31: SW hjørne: 62°24’00’’N, 005°40’00’’E, NE hjørne: 62°50’00’’N, 006°25’00’’E

Kart 33: SW hjørne: 62°33’00’’N, 006°22’00’’E, NE hjørne: 62°53’00’’N, 007°19’00’’E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkart nr. 31 og 33 er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart vil inkludere endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt vil tidligere utgave være foreldet og anses ugyldig.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføyelse av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35