De nye utgavene av sjøkart nummer:

  • 21 Selbjørnsfjorden - Bergen
  • 23 Bergen - Fedje
  • 24 Fensfjorden - Sognesjøen
  • 120 Hjeltefjorden. Stureterminalen - Mongstad

Alle sjøkartene ble utgitt 11. september 2018. Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgave av sjøkart 21 (fra 2017), sjøkart 23 (2017), sjøkart 24 (2017) og sjøkart 120 (01/2018) er nå ugyldige.

Alle de fire sjøkartene er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie.

Sjøkart nr. 24 Fensfjorden - Sognesjøen, har to spesialer i målestokk 1:20 000: Husøy og Indre Steinsund.
Sjøkart nr 120 Hjeltefjorden. Stureterminalen - Mongstad, har én spesial i målestokk 1:10 000: Stureterminalen.

Kartenes dekningsområde

Sjøkartene 21, 23, 24 og 120 dekker de ytre kystområdene i Hordaland fra Selbjørnsfjorden i sør til Sognesjøen i nord. Det er overlapp mellom kartene.

Endringer i disse utgavene

Det har vært en betydelig mengde rettelser på disse kartene. Lykteendringer, sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartene er oppdatert med hensyn til alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnsregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser og tracings til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Kart 21: Utgitt av Kartverket 2003. Ny utgave 2018. POD: 11. september 2018. Rettet t.o.m. Efs nr 16/18.

Kart 23: Utgitt av Kartverket 2004. Ny utgave 2018. POD: 11. september 2018. Rettet t.o.m. Efs nr 16/18.

Kart 24: Utgitt av Kartverket 2004. Ny utgave 2018. POD: 11. september 2018. Rettet t.o.m. Efs nr 16/18.

Kart 120: Utgitt av Kartverket 2004. Ny utgave 2018. POD: 11. september 2018. Rettet t.o.m. Efs nr 16/18.

Kartene har følgende begrensning:

Kart 21: SW hjørne: 59°57’30’’N, 004°50’00’’E, NE hjørne: 60°24’30’’N, 005°31’00''E

Kart 23: SW hjørne: 60°22’12’’N, 004°39’00’’E, NE hjørne: 60°49’30’’N, 005°20’30''E

Kart 24: SW hjørne: 60°47’00’’N, 004°27’00’’E, NE hjørne: 61°06’42’’N, 005°19’30''E

Kart 120: SW hjørne: 60°31’00’’N, 004°27’30’’E, NE hjørne: 60°54’00’’N, 005°06’30''E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkart nr. 21, 23, 24 og 120 er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart vil inkludere endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt vil tidligere utgave være foreldet og anses ugyldig.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføyelse av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35