Den nye utgaven av sjøkart nummer 91 Grøtsundet - Lyngstuva - Kågen, ble utgitt 6. juli 2018. Kartet trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgave av sjøkartet fra 2013, er nå ugyldig.

Sjøkart nr. 91 er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie. Sjøkartet har en vignett for Langfjorden.

Kartets dekningsområde

Sjøkart nr. 91 dekker kystområder i Nord-Troms: Grøtsundet - Vannsundet - Ullsfjorden - Fugløyfjorden - Lyngen.

Endringer i denne utgaven

Større områder i Sørlenangen og Nord-Lenangen er nymålt og redigert på nytt.

Sjøkartet er oppdatert med hensyn til alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Noen stedsnavn er endret etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnsregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser og tracings til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Utgitt av Kartverket 1992. Ny utgave 2018. POD: 6. juli 2018. Rettet t.o.m. Efs nr 12/18.

Kartet har følgende begrensning:

SW hjørne: 69°45'30'’N, 019°28'00'’E, NE hjørne: 70°05'30''N, 020°48'30''E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkart nr. 91 er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart vil inkludere endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt vil tidligere utgave være foreldet og anses ugyldig.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføyelse av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35