De nye utgavene av sjøkart nummer 526 Hornsund og sjøkart nummer 527 Sørkapp, ble utgitt 11. september 2018. Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgave av sjøkart nr. 526 og nr. 527, begge fra 2011, er nå ugyldige.

Begge sjøkartene er i målestokk 1:100 000 og inngår begge i Kartverkets hovedkartserie for Svalbard. Sjøkart nr. 526 Hornsund har to spesialer: Isbjørnhamna og Gåshamna. Begge i målestokk 1:20 000.

Kartenes dekningsområde

Sjøkart nr. 526 dekker sørvestig del av Spitsbergen med Hornsund.

Sjøkart nr. 527 dekker sørspissen av Spitsbergen, Sørkapp.

Endringer i disse utgavene

Et mindre område i kart 526 utenfor Storvika er sjømålt. I kart 527 er en korridor rundt Sørkapp sjømålt. Disse områdene er redigert inn i kartene.

Sjøkartene er oppdatert med hensyn til alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nymålinger i større og mindre grad.

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser og tracings til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Utgitt av Kartverket 2008. Ny utgave 2018. POD: 11. september 2018. Rettet t.o.m. Efs nr 16/18.

Kartene har følgende begrensning:

Kart nr. 526: SW hjørne: 76°45’00’’N, 012°40’00’’E, NE hjørne: 77°25’00’’N, 016°45’00''E

Kart nr. 527: SW hjørne: 76°10’00’’N, 013°45’00’’E, NE hjørne: 76°50’00’’N, 018°00’00''E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkart nr. 526 og 527 er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart vil inkludere endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt vil tidligere utgave være foreldet og anses ugyldig.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføyelse av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35