Den nye utgaven av sjøkart nummer 521 Femtebreen–Gråhuken ble utgitt 4. juli 2017. Kartet trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgave av sjøkartet fra 2011, er nå ugyldig.

Sjøkart nr. 521 er i målestokk 1:100 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie for Svalbard. Kartet har en vignett for innerste del av Woodfjorden. 

Kartets dekningsområde

Sjøkartet dekker farvann i nordvestre del av Spitsbergen, fra Femtebreen, Danskøya, Vasahalvøya, Reinsdyrflya, Woodfjorden og til Moffen i nordøst. Kartet har tittel "Femtebreen–Gråhuken".

Endringer i denne utgaven

Et større område som dekker Worsleyhamna er nymålt og oppdatert i kartet.

Sjøkartet er oppdatert med hensyn til alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser og tracings til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Utgitt av Kartverket 2006. Ny utgave 2017. POD: 4. juli 2017. Rettet t.o.m. Efs nr 12/17.

Kartet har følgende begrensning:

SW hjørne: 79°23’30’’N, 010°00’00’’E, NE hjørne: 80°03’00’’N, 014°40’00’’E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkart nr. 521 er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart vil inkludere endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt vil tidligere utgave være foreldet og anses ugyldig.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføyelse av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35