De nye utgavene av sjøkart nummer 2 Torbjørnskjær - Fulehuk - Rakkebåene og sjøkart nummer 3 Oslofjorden. Fulehuk - Filtvet - Rødtangen, ble utgitt 11. september 2018. Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten

Tidligere utgave av sjøkart 2 fra 2017 og sjøkart 3 fra 2016, er nå ugyldige.

Begge sjøkartene er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie.

Kartenes dekningsområde

Sjøkart nr. 2 dekker kystområder i Vestfold, fra Rakkebåene, Stavern i sørvest til Hankø, og Rauer i nordøst.

Sjøkart nr. 3 overlapper med sjøkart nr. 2, og dekker Oslofjorden fra Hollenderbåen i sør til Filtvet i nord.

Endringer i disse utgavene

Et større område øst for Tjøme som hadde eldre dybdedata fra 1900-1911, er nymålt med multistråle-ekkolodd og nye dybdedata er redigert inn i kartene.

Sjøkartene er oppdatert med hensyn til alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnsregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser og tracings til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Kart 2: Utgitt av Kartverket 2002. Ny utgave 2018. POD: 11. september 2018. Rettet t.o.m. Efs nr 16/18.

Kart 3: Utgitt av Kartverket 1988. Ny utgave 2018. POD: 11. september 2018. Rettet t.o.m. Efs nr 16/18.

Kartene har følgende begrensning:

Kart 2: SW hjørne: 58°53’30’’N, 010°00’30’’E, NE hjørne: 59°13’00’’N, 010°50’00''E

Kart 3: SW hjørne: 59°09’00’’N, 010°13’30’’E, NE hjørne: 59°34’30’’N, 010°50’30''E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkart nr. 2 og 3 er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart vil inkludere endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt vil tidligere utgave være foreldet og anses ugyldig.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføyelse av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35