Ny utgave av sjøkartene 56, 77 og 78 ble gitt ut 8. september 2020. Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av sjøkartene fra 2016 (56), 2015 (77) og 2016 (78) er nå ugyldige.

Sjøkartene er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie. Sjøkart nr 77 har en spesial for Sandtorgstraumen i målestokk 1:20 000 og vignetter for Ramsund og Gratangen - Lavangen.

Dekningsområdet til kartene

Hovedseriekart nr. 56 Tjøtta - Dønna dekker farvann på Helgelandskysten.

Hovedseriekart nr. 77 Tjeldsundet - Harstad - Lavangen dekker farvann sør i Troms.

Hovedseriekart nr. 78 Hovden - Langenes - Risøysundet dekker farvann i Vesterålen.

Endringer i disse utgavene

Kartene er oppdatert med en del sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Kvaliteten på dybdedataene vises nå i ZOC-diagram (Zones of Confidence). Dette er et internasjonalt system som deler dybdedata inn i kategorier (CATZOC) basert på målemetode, dekningsgrad og nøyaktighet på posisjon og dybde.

Det har vært en del andre rettelser på kartene. Dette kan være Lykteendringer, sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer sidan forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålingar i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysinger hentet fra Sentralt stadnamnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Utgitt av Kartverket 2005 (56), 1992 (77), 2007 (78). 
Ny utgave 09/2020. POD: 8. september 2020. Rettet t.o.m. Efs nr 16/20.

Kartene har følgende begrensing:

Kart nr. 56: SW hjørne: 65°49'00''N, 011°25'00''E, NE hjørne: 66°07'30''N, 012°30'30''E

Kart nr. 77: SW hjørne: 68°29'00''N, 016°05'00''E, NE hjørne: 68°48'48''N, 017°16'00''E

Kart nr. 78: SW hjørne: 68°47'18''N, 014°25'00''E, NE hjørne: 69°07'18''N, 015°42'00''E

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartene er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet utgis vil tidligere utgaver være foreldet og anses ugyldige.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Ei kildediagram/pålitelighetsdiagram reflekterer ikke andre tema som symbologi, bøyesystem eller lykter.

Norske sjøkart blir utgitt ut som:

POD-kart: Hele kartporteføljen blir gitt ut to ganger i måneden som POD-kart (Print on Demand). POD-kartene er oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har blitt publiserte Efs. Kjøp et POD-kart når sjøkartet ditt er utslitt eller påført mange rettelser, f.eks. når det blir meldt omfattende lykte-omskjerminger på grunn av overgang til IALA-systemet for sektorlykter. Da får du et oppdatert, rent kart. Du må kjøpe nytt POD-kart hvis kartet blir utgitt i ny utgave eller som nytt kart.

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart inneholder endringer av vesentlig betyding for navigasjon. Det gjør eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig. Kartverket gir også ut nye utgaver av sjøkart når det har blitt meldt mange Efs-meldinger på kartet - og/eller det er mange år siden sist kartet kom som ny utgave.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, avgrensing eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet blir gjort ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750