Ny utgave av havnekart 482 Moss havn ble utgitt 3. september 2019. Kartet trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av sjøkartet er nå ugyldige.

Sjøkart 482 er i målestokk 1:20 000 og inngår i Kartverkets havnekartserie. Kartet har en spesial (utsnitt i bedre målestokk) for havneområdene i Moss. Spesialen er i målestokk 1:10 000.

Kartets dekningsområde

Havnekart 482 dekker Moss havn med innseiling fra Revlingen i sør og fra Bevøya/Sonsbukta i nord.

Endringer i denne utgaven

Hele Mossesundet fra Bevøya/Sunsbukta og inn til Kanalen er nymålt og dybdedata er redigert inn i kartene. I tillegg er kaier på østsiden av Verlebukta nymålt - og kartet oppdatert med kaidybder.  

Sjøkartet er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stadnamnregister (SSR).

Kompassroser med misvisning for 2020 er påført.

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartet merket:

Utgitt av Kartverket 1975. Ny utgave 09/2019. POD: 3. september 2019. Rettet t.o.m. Efs nr 16/19.

Kartet har følgende avgrensing:

SW hjørne: 59°23.80’N, 010°33.00’E, NE hjørne: 59°31.77’N, 010°42.42’E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkartet er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart vil inkludere endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt vil tidligere utgave være foreldet og anses ugyldig.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføyelse av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

POD-kart: Hele kartporteføljen utgis to ganger i måneden som POD-kart (Print on Demand). POD-kartene er oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har vært publisert Efs. Kjøp et POD-kart når sjøkartet ditt er slitt eller påført mange rettelser, f.eks. når det meldes omfattende lykte-omskjerminger på grunn av overgang til IALA-systemet for sektorlykter. Da får du et oppdatert, rent kart. Du må kjøpe nytt POD-kart hvis kartet utgis i ny utgave eller som nytt kart.

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig. Kartverket gir også ut nye utgaver av sjøkart når det har blitt meldt mange Efs-meldinger på kartet - og/eller det er mange år siden sist kartet kom som ny utgave.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750