Alle brukere som abonnerer på de norske ENC-ene (som har en ENC-lisens) kan ta i bruk ENC Improver. Ta kontakt med din leverandør av ENC som vil sørge for å gi deg brukertilgang til ENC Improver.

Klar, ferdig, send

Når ENC Improver er installert på datamaskin kan navigatøren enkelt sende inn sin tilbakemelding:

Navigatøren klikker rett i kartbildet i ENC Improver der problemet eller ønsket om endring ligger. Et enkelt tilbakemeldingsskjema fylles ut. Last opp eventuelle vedlegg. Send inn.

For å sende inn tilbakemeldingen er du avhengig av tilgang til internett.

Funksjoner i ENC Improver

I ENC Improver kan du:

  • Peke i kart og beskrive avvik
  • Angi posisjon, koordinater og beskrive avvik
  • Gi en generell tilbakemelding på norske ENC-er

Etter å ha sendt inn tilbakemelding kan du følge status for saken i web-tjenesten.

Raskere oppdaterte kart

I tillegg til at det nå er enklere for brukerne å sende inn tilbakemeldinger, så er saksbehandlingen lettere og mer effektiv. Det fører igjen til at rettelser og endringene vil kunne komme mye raskere på plass i de elektroniske sjøkartene (ENC) enn før.

WEB-TJENESTE: ENC Improver er tilgjengelig for alle som abonnerer på norske elektroniske navigasjonskart (ENC).

Bidra til bedre sjøsikkerhet

Kartverket anbefaler alle ENC-brukere, registreringspliktige skip (regulert av SOLAS) og andre fartøy som har ECDIS om bord, om å benytte seg av muligheten til å melde inn feil, mangler og ønsker om forbedringer:

– Tilbakemeldinger fra brukerne er til hjelp i arbeidet med å holde ENC-ene mest mulig oppdatert, og er dermed et viktig bidrag for at sikkerheten til sjøs ivaretas, sier Gjermund Bakken i sjødivisjonens kartseksjon.

Tidligere har de som seilte på ENC-er vært nødt til å sende inn tilbakemeldinger manuelt, forklare avviket eller feilen og deretter ta direkte kontakt med Kartverket via telefon, e-post eller fax.

– Det er nok ikke feil å anta at en så omfattende prosess kan ha ført til at flere har kviet seg for å melde inn feil og avvik i ENC-er fra Kartverket. Vi håper at ENC Improver gjør at alle som har mulighet til det, sender inn tilbakemelding via tjenesten.

Har du tilbakemeldinger på funksjoner i selve tjenesten ENC Improver, send disse på e-post til kundesenter@kartverket.no.