Bygninger, konstruksjoner eller anlegg som er 15 meter eller høyere (30 meter i områder for industri/ næringsvirksomhet og i bymessige/ tettbygde strøk) skal rapporteres til Kartverket.

Visningstjenester for NRL

NRL er tilgjengelig som en WMS-tjeneste med adresse http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.nrl? Denne adressen kan benyttes for å vise NRL som et bakgrunnskart i GIS-programvare. Nasjonalt register over luftfartshindre er også tilgjengelig i Geonorges kartklient med NRL-WMS forhåndsvalgt.

Luftfartshindre vises også Kartverkets kart.

 

Kartutsnitt av Nasjonalt register over luftfartshinder. Klikk på krysset oppe i høyre hjørne for å åpne i større visning.

Nedlasting og dokumentasjon

Du finner mer informasjon om NRL i portalen Geonorge. Her kan du også finne SOSI- og GML-filer for nedlasting. NRL-data er i tillegg tilgjengelig gjennom Geonorges AtomFeeds. Metadata for WMS-tjenesten og NRL i Norgeskart er også tilgjengelig i Geonorge.

Kontakt Kartverket på telefon 08700 eller nrl@kartverket.no hvis du har andre spørsmål angående data fra NRL.

Kartverkets oppgaver

Kartverket er registerfører og er pålagt dette gjennom Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, som regulerer hva som skal rapporteres. Normalt skjer registreringer samme virkedag som det meldes inn.

Vi utfører også feltkontroll av dataene samt foretar kontroller ved hjelp av data fra andre kilder. I tillegg distribuerer vi data ut til brukere, etter forespørsel eller på regulær basis.

Rapportering til NRL

Rapportering til registeret kan gjøres enten ved å bruke NRLs elektroniske registreringsskjema eller ved å laste ned skjema for melding om luftfartshinder på bokmål eller nynorsk (.odt), og sende det til Kartverket som brevpost eller vedlegg til e-post: nrl@kartverket.no.

For rapportering av kraftlinjer og andre linjehindre har vi laget et dokument som beskriver hvordan man kan gå fram (pdf).

Dekning

Dataene dekker fastlands-Norge med Svalbard og Jan Mayen, samt kontinentalsokkelen i forbindelse med oljevirksomheten. Det er luftfartsloven som definerer dekningsområde.

Bruksområde

Dataene egner seg for framstilling av flykart, i flyplanlegging og i ”moving map”-systemer i fly og helikoptre. Det er viktig å merke seg at det forekommer feil og mangler i dataene, og de bør derfor kun benyttes som et supplement til andre sikkerhetstiltak under lavtflyging.

Kvalitet

Registerets fullstendighet avhenger av at hindre er meldt inn fra hindereierne, selv om Kartverket utfører egne kontroller. Det bør ikke forventes at alle objekter som berøres av forskrift er registrert, noe man må være klar over når man benytter dataene.

Posisjonenes nøyaktighet og andre egenskapsdata avhenger av kvaliteten på innmeldinger, noe som er varierende. Nøyaktigheten vurderes av Kartverkets ansatte og angis for hvert enkelt hinder. For de aller fleste objektene er nøyaktigheten i horisontalt plan 25 meter eller bedre.