Norge digitalt/ Geovekst-parter kan få tilgang til laserdata via det aktuelle fylkeskartkontoret (finn riktig kartkontor i "footeren" nederst på denne siden). Andre kan bestille laserdata via våre forhandlere.

Se forhandleroversikt.

Her kan du få oversikt over over planlagte og ferdige laserprosjekter (DTM10, DTM20 og DTM100):

Se dekningskart for laserdata.

Beskrivelse og standardleveranse

Fram til 2006 ble nesten all høydeinformasjon skaffet til veie ved fotogrammetrisk konstruksjon ved hjelp av vertikalbilder i stereoinstrumenter. I dag er flybåren laserskanning blitt en vanlig måte å samle inn høydedata på.

Det er utarbeidet egen produksjonsspesifikasjon for nasjonal modell for høydedata fra laserskanning. Her er det utarbeidet flere delspesifikasjoner som gir mulighet for forskjellige stedsfestingsnøyaktighet og punktetthet.

Det er i dag normalt å laserskanne et område med fra 0,5 – 5 pkt/m2, avhengig av områdets karakter, brukernes behov og finansieringsvilje.

Standardleveranse fra et laserskanningsprosjekt er 1-meters høydekurver og en klassifisert punktsky (bakke, ”støy”, vann, bru og uklassifisert) på et standardformat (LAS). På dette grunnlaget kan brukerne etablere både høydemodeller/overflatemodeller (DHM) og digitale terrengmodeller (DTM).

Bruksområde

Detaljerte høydedata har et stort bruksområde. Under er nevnt noen få eksempler.

  • Kommuner og sentrale myndigheter - detaljplanlegging, byggetillatelse nær vann, beredskapsplanlegging for klima og miljø, støyberegninger, samt i risiko- og krisehåndteringssammenheng
  • Luftfartsmyndighetene -benytter detaljerte høydedata rundt landets flyplasser til å øke flysikkerheten
  • Skogbruket - plan, drift, taksering, klimaregnskap og biomasseberegning
  • Forsikringsbransjen - kan benytte høydeinformasjon for å beregne risiko ved forsikrede objekter
  • Vindkraftindustrien - optimalisere plasseringen av vindkraftverk
  • Mobiltelefonoperatører - vurdere signalutbredelse ved planlegging av mobilmaster og dermed få en optimal plassering av disse