Hopp til innhold

Historiske kart

Søndre Trondhjems amt nr 8: Fosens Lehn eller Fougderie: Sør-Trøndelag

Kartserie: Amtskartsamling
Område:Fosen
Årstall: 1704
Målestokk: 1:4000000
Teknikk: Håndtegnet
Karttegner/
oppmåler:
Ukjent
Merknader: Karttegner er muligens her U.F. Aagaard. Kan sammenlignes med Finmarkens amt nr 4 fra 1706.