Hopp til innhold

Historiske kart

Søndre Trondhjems amt nr 5: Strindens Fougderie: Sør-Trøndelag

Kartserie: Amtskartsamling
Område:Sør-Trøndelag
Årstall: 1704
Målestokk: 1:400000
Teknikk: Håndtegnet
Karttegner/
oppmåler:
Uf. Aa.