Rett i sjøkartet

Kartverket lanserte februar 2020 innmeldingstjenesten Rett i sjøkartet.
Tjenesten gjør det enkelt å melde fra om observasjoner, feil og mangler i sjøkartene.
Klikk i kartet og registrer din sak. Opprett en bruker, og få status og tilbakemelding på behandling.

E-post

Nautisk informasjon og data for oppdatering i sjøkart kan inntil videre også sendes på  e-post til efs@kartverket.no som før.

Slik informasjon omfatter både løpende meldinger, det vil si foreløpige (T) og midlertidige (P) meldinger, samt etableringer, endringer og nedleggelser av permanent varighet.

Leveranse av data

Meldinger kan leveres på ulike format, for eksempel SOSI, Shape eller i form av en kartskisse og posisjoner. Kartverket foretrekker at koordinater er oppgitt i WGS84 DATUM, og det er uansett viktig at det opplyses om  hvilket datum og koordinatsystem data leveres på.
Det stilles krav til at innsendt informasjon følges opp. Merk at ikke all informasjon vil bli publisert som kartrettelse i Efs, eller presenteres i kartet. Det foretas viktige vurderinger og prioriteringer på dette basert på kartets målestokk og lesbarhet, navigasjonskritikalitet og andre forhold.

Det er viktig for sikkerheten til sjøs at offisielle sjøkart blir raskt og kontinuerlig oppdatert. Mangelfull oppdatering kan føre til skade på fartøy og installasjoner som kan lede til erstatningskrav fra tredjepart. Kartverket tar ikke ansvar for manglende oppdatering der hvor installasjonseier ikke har sørget for å sende inn tilstrekkelig informasjon.

Se også ofte stilte spørsmål i veiviseren (hjelpfliken på høyre side av nettsiden).