Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

8 Kystradio – MSI, lyttevakt og værmeldinger

Mer informasjon finner du på maritimradio.no.

Kystradioen kringkaster Maritime Safety Information (MSI) og værmeldinger på MF primærkanaler, ledige VHF arbeidskanaler og Navtex.

Kystradiostasjon

MF primærkanal

Tjøme

K-251

Rogaland o/Farsund

K-291

Rogaland o/Rogaland

K-260

Rogaland o/Bergen

K-272

Florø o/Florø

K-256

Florø o/Ørlandet

K-290

Bodø o/Sandnessjøen

K-266

Bodø o/Bodø

K-286

Bodø o/Andenes

K-249

Bodø o/Bjørnøya

K-270

Bodø o/JanMayen

K-277

Vardø o/Vardø

K-267

Vardø o/Berlevåg

K-261

Vardø o/Hammerfest

K-241

Bodø o/Svalbard

K-273

Bodø o/Svalbard HF

K-401

8.1 Rutiner for Maritime Safety Information (MSI)

Livsviktige og meget viktige navigasjonsvarsler, samt stormvarsler (styrke 9 og oppover) varsles med DSC på MF og VHF etterfulgt av annonsering på VHF K-16 og 2182 kHz straks etter mottak fra Meteorologisk institutt eller Kystverket. Varslet leses deretter ut på annonserte arbeidskanaler. Viktige navigasjonsvarsler og kulingvarsler (mindre enn styrke 9) annonseres kun på VHF K-16 og 2182 kHz før utlesing på annonserte arbeidskanaler.

Kuling- og stormvarsler gjentas to ganger i de påfølgende faste sendetider.

Navigasjonsvarsler gjentas i de to påfølgende faste sendetider, og deretter en gang i døgnet (kl. 10.33 UTC) i 7 dager. Utenom dette leses numrene til gyldige navigasjonsvarsler (still in force) i alle faste sendetider inntil kansellering.

Kanal 260 (Rogaland) brukes ikke ved faste sendetider til MSI meldinger da området dekkes av sendere i Farsund og Bergen.

8.1.1 Navtex

I Navtex-systemet sendes livsviktige og viktige meldinger straks ved mottak. Navigasjonsvarsler blir gjentatt i de faste sendetider inntil kansellering. Kuling- og stormvarsler blir gjentatt en gang i den påfølgende faste sendetid.

8.2 Sendetider MSI

Sendetider for MSI på telefoni (UTC)

Tid

Meldinger

0233

MSI + Div info

0633

MSI + Div info

1033

MSI + Div info

1433

MSI + Div info

1833

MSI + Div info

2233

MSI + Div info

Sendetider for Navtex (UTC)

Sendested

Tid

Tid

Tid

Tid

Tid

Tid

Range

Svalbard (A)

00001)

0400

08002)

12001)

16003)

2000

450nm

Vardø (C)

00201)

0420

0820

12201)

16203)

2020

450nm

Bodø (B)

00101)

0410

0810

12101)

1610

2010

450nm

Ørlandet (N)

02101)

0610

1010

14101)

1810

2210

450nm

Rogaland (L)

01501)

0550

0950

13501)

1750

2150

450nm

Jeløy (M)*

02001)

0600

1000

14001)

1800

2200

150nm

1) Inkludert værmelding
2)
Inkludert israpport
3)
Inkludert israpport på tirsdager
* Dekker Oslofjorden og Skagerak.
Range indikerer senderens antatte rekkevidde i nautiske mil

Utsendelser av MSI på HF-NBDP for det polare området

HF-NBDP (telex) ekspederes av Vardø radio via sender på Svalbard.'

Sendetider MSI HF NBDP NAVAREA-XIX (UTC)

Frekvens:

Sendetider

8416,5 kHz

0630 og 1830

4210,0 kHz

0645 og 1845

Isvarsel over HF NBDP

Sendes vintertid i forbindelse med værvarsel for METAREA XIX, tirsdager kl. 23.00 UTC på 8416,5 kHz og kl. 23.15 på 4210,0 kHz.

Sendetider for værvarsel HF NBDP METAREA-XIX (UTC)

Frekvens:

Sendetider

8416,5 kHz

1100 og 2300

4210,0 kHz

1115 og 2315

8.3 Lyttevakt

Nødkanaler

Norge har per i dag ingen lyttevakt på HF-kanaler. Ut over dette lytter Kystradioen på alle maritime nødkanaler:
•    VHF DSC (k 70)
•    VHF tale (k 16)
•    MF DSC distress (2187,5 kHz)
•    MF tale (2182 kHz)

I tillegg lytter Kystradioen 24/7 på følgende kanaler:
•    MF DSC nasjonal (2156,5 kHz)
•    MF DSC internasjonal (2189,5 kHz)
•    Alle VHF arbeidskanaler

Skip oppfordres til å ta kontakt med norske kystradiostasjoner ved hjelp av Digital Selective Call (DSC). Ved bruk av MMSI nummer 002570000 i oppkallet velger systemet automatisk nærmeste norske kystradiostasjon.

Nedlagt lyttevakt på MF-arbeidskanaler

Fra 1. februar 2016 opphørte lyttevakten på MF arbeidskanaler. Bodø og Vardø vil i en overgangsperiode lytte på ITU primærkanalene (se listen over).

MF arbeidskanalene kan fortsatt brukes etter behov. Se ITU List IV og Norsk Kanalplan på maritimradio.no

8.4 Værvarsel

Lokalt værvarsel for kystnære strøk annonseres på k 16 og leses ut på VHF arbeidskanaler hver dag kl 0900, 1200, 1500, 1800 og 2100 lokal tid.

Værvarsel for havområdene annonseres ikke på oppkallskanaler. Varslene sendes kun ut på et utvalg av MF-kanaler til annonserte tider:

Sør for 65°N:

•    Farsund (kanal 291) UTC: 12.15 og 23.15
•    Rogaland (kanal 260) UTC: 12.15 og 23.15
•    Bergen (kanal 272) UTC: 12.15 og 23.15
•    Florø (kanal 256) UTC: 12.15 og 23.15
•    Ørlandet (kanal 290) UTC: 12.15 og 23.15

Nord for 65°N:

•    Sandnessjøen (kanal 266) UTC: 12.03 og 23.03
•    Andenes (kanal 249) UTC: 12.03 og 23.03
•    Jan Mayen (kanal 277) UTC: 12.03 og 23.03
•    Hammerfest (kanal 241) UTC: 12.03 og 23.03
•    Berlevåg (kanal 261) UTC: 12.03 og 23.03
•    Vardø (kanal 267) UTC: 12.03 og 23.03
•    Svalbard (kanal 273) UTC: 12.03 og 23.03
•    Svalbard (kanal 401) UTC: 12.03 og 23.0

8.5 Diverse

Nærmeste Kystradiostasjon kan nås ved å slå telefonnummer 120.

Fra telefoner som krever nasjonalt innvalg for å ringe til Norge (gjelder noen satellittsystem) må en nytte direktenummer:

RadioDirektenummer

Vardø Radio

+47 78 98 82 31

Bodø Radio

+47 75 52 89 25

Florø Radio

+47 57 74 42 94

Rogaland Radio

+47 51 69 00 44

Tjøme Radio

+47 33 03 66 60

Alle kystradiostasjonene mottar og registrerer Safe Sea Net-meldinger (SSN), Arrival Notification og Reporting Point direkte i Kystverkets SSN-system.

Egen feilregistreringstelefon (800 888 777) er opprettet i forbindelse med Smartbox, VHF Data og mobilt bredbånd, inkludert Mann over bord alarm (MOB), VSAT (Maritimt bredbåndsystem), Sporing og Fangstdagbok, se maritimradio.no.

Til toppen

Veiviseren

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
08700
post@kartverket.no
 

Chat