Pågående høringer om standarder

SOSI-standard Realisering i GML-format versjon 5.0 (pdf) - høringsfrist 1. september 2017
SOSI-standard Realisering i SOSI-format versjon 5.0 (pdf) - høringsfrist 1. september 2017
Høringsbrev for Realisering i GML/SOSI -format (pdf)

SOSI-standard Plan versjon 5.0 (pdf) - høringsfrist 15. september 2017
Høringsbrev for SOSI-standard Plan versjon 5.0 (pdf)

Ønsker du å komme med kommentarer til høringer, benytt kommentarskjemaet vårt (docx).

Her er en oversikt over prosjekter for revisjon eller utarbeidelse av nye bransjestandarder.

Sammenstilte høringskommentarer etter høring

Høringskommentarer med tiltak/kommentarer i standardiseringsprosjektene: