Oversikt over møtedatoer for 2017

 8. - 9. mars: Trøndelag

15. - 16. juni:  Lofoten

6. - 7. september: Sted ikke avklart

22. - 23. november: Sted ikke avklart

Vedtak i Geovekst-forum

Alle vedtakene som er gjort i Geovekst-forum i løpet av 2017 er samlet i en oversikt.

Se oversikt over vedtak

 

Alle dokumenter er i pdf

15. - 16. juni

Foreløpig saksliste

8. - 9. mars

Innkalling og saksliste

Melding 1 / 2017