Oversikt over møtedatoer for 2017

 8. -9. mars: Trøndelag

15. - 16. juni:  sted ikke avklart

6. -7. september: sted ikke avklart

22. - 23. november: sted ikke avklart

 

Alle dokumenter er i pdf

8.- 9. mars

Innkalling og saksliste