Midlene skal brukes til nasjonale tiltak som er til nytte for alle Geovekst-partene. Eksempler på tiltak som har vært støttet er spesifikasjon av felles forvaltningsløsning for ortofoto, uttesting av kvalitet, nøyaktighet og pålitelighet av GPS/INS og  testing av kvalitet og nøyaktighet på data samlet inn med digitale sensorer (digitalt kamera).