Arrangør er Kartverket gjennom de lokale fylkeskartkontorene. Kurset skal tilbys alle kommunene i Norge i løpet av 2016, og kurskostnader dekkes gjennom forvaltning-, drift og vedlikeholdsavtalene (FDV).

Formål

Overordnet formål med kurset er kompetanseheving på nødvendig kommunal ajourføring ved bygningsrelaterte hendelser, og at registrering av bygningsinformasjon i matrikkelen ses i sammenheng med nødvendig registrering i kartbasene FKB-PblTiltak og FKB-Bygning.
Deltakelse vil bli begrenset til to pr kommune, og det er ønskelig at både fagområdene matrikkel og FKB er representert.

Kursopplegg

Dag 1
Kartverket står for dag 1 av kurset. Innholdet vil være todelt :

    1.  Gjennomgang av prinsippene i forvaltningsopplegget for ajourføring av Bygningsinformasjon

      -  For FKB-ansvarlige : Ajourføring av bygningsinformasjon i matrikkel                     

      -  For matrikkel-ansvarlige : Ajourføring av bygningsinformasjon i FKB

    2. Gjennomgang av nytt veiledningsmateriell for ajourføring av bygningsinformasjon, med øvingsoppgaver hvor deltakerne gjør seg kjent med bruk av sjekklister for viktige hendelser.

Les mer om nytt veiledningsmateriell her

Dag 2
Kursholder fra Norkart eller Norconsult har ansvar for dag 2, som vil være rent verktøyspesifikk. Deltakerne vil løse kursoppgaver i korrekt føring av bygningsinformasjon i Matrikkel og FKB, ved bruk av GISLINE- eller ISY Winmap-programvare.

Planlagte kurs

Ta kontakt med ditt lokale fylkeskartkontor hvis du lurer på når din kommune vil bli tilbudt kurset eller for spørsmål.