Nasjonalt program for omløpsfotografering startet flyfotografering i 2006. Målsettingen var å fotografere hele landet i løpet av 6 år for deretter å gjenta fotograferingen i regelmessige intervaller på 5-10 år avhengig av område.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Kartverket står for grunnfinansieringen av programmet. Det øvrige finansieres gjennom forvaltningssamarbeidet Norge digitalt og av Geovekst.

Fotografering og tilrettelegging av bildene følger en 5-årsplan. Det produseres både ortofoto (Ortofoto 50) og vertikalbilder for fotogrammetrisk kartkonstruksjon. Det foreligger nå ortofoto med bakkeoppløsning 50 cm eller bedre for hele landet, og en er i gang med andre omløp. Nå blir alle nye ortofoto fra omløpsfotograferingen produsert med en bakkeoppløsning på 25 cm. Ortofotoene blir forvaltet i norgeibilder.no og er tilgjengelige for Norge digitalt-parter gjennom WMS-tjenester.

Den gjeldene planen datert 1. februar 2016 skal revideres. Grunnet allerede inngåtte kontrakter viser det seg at omløpsprogrammet ikke har mulighet for å følge den opprinnelige planen for fotografering i 2017. Slik det ser ut nå er det kun prosjektet med navn Hedmark Sør 2017 som startes. I tillegg videreføres gjeldene kontrakter for disse prosjektene:

  • Hedmark-Nord 2015
  • Sogn 2015
  • Nord-Trøndelag 2016
  • Troms 2016  

Det er ikke rom for å videreføre Finnmark 2014 og Varanger 2015 i 2017

 

Last ned kartet i større format (pdf)