Hopp til innhold

Verktøy for planarbeid

Få hjelp i planarbeidet - mellom anna til å oppnå rett teknisk kvalitet på kartgrunnlag, arealplanar og planregister.

Lenker til lover, forskrifter, rundskriv, rettleiingar og nettsider som kan vere til nytte i arbeidet med arealplanar og planregister.

Les mer

Her viser vi hvordan det som er definert som "mindre endringer" i en arealplan skal håndteres.

Les mer

Dispensasjoner fra endelig vedtatte arealplaner skal føres inn i planregisteret, og noen skal georefereres.

Les mer

Alle arealplaner skal gis en nasjonal arealplan-ID, et landsdekkende entydig og unikt kjennetegn.

Les mer

Når en arealplan er ferdig, bør filen kvalitetssjekkes. Da er det lurt å starte med programmet SOSI-vis, som visualiserer SOSI-filer, og så kjøre kontrollprogrammet SOSI-kontroll.

Les mer

Programmet SOSI-vis har filer for visning og presentasjon av arealplaner.

Les mer

Noen kraftlinjer skal behandles etter reglene i plan- og bygningsloven, andre ikke. Kraftlinjer skal uansett vises som hensynssoner på plankartet.

Les mer

Her er en oversikt over de siste endringene som er gjort i SOSI-standarden for plandata fra versjon 4.1 til gjeldende versjon.

Les mer

Her finn du ferdig utarbeidd symbolfil og teikneregelfil for reguleringsplanar som enkelt kan importerast i ArcGis.

Les mer