Kartverket har saman med kommunar, fylkeskommunar, fylkesmenn og andre vore med i ei rekkje prosjekt for å få etablert digitale planregister. Ein del kommunar har også gjort det på eiga hand. 

Her har vi samla rapportar frå dei prosjekta vi har vore med i, og vi vonar andre kan dra nytte av erfaringane som er gjort. Oversikta vil fortløpande bli oppdatert.

Kartverket tar gjerne imot fleire rapportar og erfaringar som kan vere til hjelp for andre som skal jobbe med planregister. Send e-post til post@kartverket.no, eller ta kontakt på telefon 08700.

Rapportar om planprosjekt