Skip to content
Gårdsbruk i Norge

Fra 1. juli er det mulig for grunneiere å fastsette skrivemåten av bruksnavnet på egen eiendom.

Read the article