Kurset er delt inn i tre moduler: et nettbasert forkurs med deleksamen, et lovkurs og til slutt et mer praktisk føringskurs med en avsluttende eksamen.

Obligatorisk kurs

I matrikkelloven § 5a andre ledd heter det: ”Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretningar og føre matrikkelen i kommunen”.

Det følger av matrikkelforskriften § 5 at personen som skal føre opplysninger i matrikkelen skal ha gjennomført Kartverkets kurs i matrikkelføring. Dette obligatoriske kurset skal gi praktisk og teoretisk kunnskap om føring i matrikkelen, deriblant:

  • Kjennskap til lover og regler som ligger til grunn for føring i matrikkelen
  • Basiskunnskap om Kartverkets matrikkelklient og om føring i matrikkelen
  • Forståelse for samspillet mellom matrikkelen, som det ene av landets tre basisregistre, og andre viktige registre for det norske samfunnet
  • Forståelse for nødvendigheten av at matrikkelen føres i henhold til lovbestemte frister

Kursets tre moduler

  1. Forkurs
    Når du har bestått deleksamen, får du tilsendt en link til påmeldingsskjema for lov- og føringskurs.
  2. Lovkurs
  3. Føringskurs

Modulene utgjør til sammen det lovpålagte kurset, som etter bestått eksamen kan gi brukertilgang til føring i matrikkelen.

Det er viktig for deltakerne at oppsatt kursrekkefølge opprettholdes. Føringskurset bygger på lovkurset.

Kurskalender 

Se egen side for kurskalender.

Kostnad

Det obligatoriske kurset (med modulene 1, 2 og 3) er gratis for de i kommunen som skal føre matrikkelen. For andre kursdeltaker er det en kursavgift på kr. 1500,-.

Lunsj, opphold og reisekostnader må dekkes av den enkelte kursdeltaker.

Lovkursene gjennomføres på konferansehotell og det vil være mulig å bestille overnatting på hotellet ved påmelding til kurset. Kartverket v/Kartverkskolen bestiller overnatting og måltider i henhold til mottatt påmelding. Denne kostnaden, og eventuell kursavgift, vil bli fakturert etterskuddsvis av Kartverket.

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Kanselleringer/endringer må gjøres innen tre uker før kursstart. Endringer etter dette vil bli fakturert.

Føringskursene gjennomføres ved fylkeskartkontorene i Oslo, Trondheim og Bergen. Kursdeltakeren må til disse kursene selv sørge for overnatting i den aktuelle byen kurset gjennomføres i.

Arrangør

Kartverkskolen er teknisk arrangør. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med kartverkskolen@kartverket.no.

Oppfriskningskurs

Foreløpig har vi ikke egne oppfriskningskurs.

Dersom du har fullført kurs og fører matrikkelen, er du velkommen til å delta på hele eller deler av våre ordinære kurs på nytt.

Velg ut hvilke emner du ønsker å få repetert, og meld deg på. Påmelding til kartverkskolen@kartverket.no Når du melder deg på, er det en forutsetning at du er med på kurset hele dagen.

Kursene er gratis, deltakerne dekker kun reise, opphold og lunsj selv. Deltakere som tar kurset for første gang, blir prioritert dersom kurset blir fulltegnet.