DatoKlDriftsmeldinger
 21.02.2017  10.25 Vi vil med dette minne om at torsdag 23.02.2017 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Pilot/testsystem for eTinglysing: http://wwwtest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

17.02.2017 14.20 N.B. Oppdatering av matrikkelen til versjon 3.10 utsettes med 1 uke

Vi viser til vår driftsemelding sendt kl 10.43 i dag og informerer med dette om at oppdateringen utsettes til tirsdag 28. februar.
Bakgrunnen for utsettelsen er at Norkart har oppdaget en feil i sin matrikkelklient som krever ekstra utvikling og testing.

17.02.2017 10.35 Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til versjon 3.10, tirsdag 21.02.2017. Produksjonssystemene stoppes derfor kl. 18.00 for å utføre oppgraderingen. Innsynstjenestene og matrikkelkartene i SeEiendom vil kunne være ustabile mens oppgraderingen pågår.

I versjon 3.10 av matrikkelen er det nye API-et tilgjengelig i produksjon. API-et inneholder foreløpig søketjenester og massiv nedlastningstjenester. Dokumentasjon for API-et ligger tilgjengelig på testsystem for neste hovedversjon.
(https://www.test.matrikkel.no:7002/matrikkelapi/wsapi/v1/dokumentasjon/index.html) og vil etter utlegging av 3.10 også være tilgjengelig på prodtest (https://www.test.matrikkel.no/matrikkel/). API-et skal over tid ta over for de eksisterende innsyn, endringslogg og oppdateringsAPI-ene på matrikkelen og vil bygges ut med nye tjenester over de neste versjonene av matrikkelen.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Systemene skal være klare til bruk fra onsdag morgen kl 07.00. Dette gjelder følgende systemer:
www.matrikkel.no
www.nd.matrikkel.no
www.seeiendom.no

Prodtest (www.test.matrikkel.no) og kommunetest (www.kurs.matrikkel.no:7003(7004)) vil bli oppgradert fra kl 16.00.

13.02.2017 12.25 CRM, matrikkelhjelp/brukerstøtte-system er tidvis ute av drift. Det kan derfor være vanskelig å komme frem på e-post i dag.
06.02.2017 08.45 Det er problemer med matrikkel PRODTEST. Det vil vedvare utover dagen, men den er ventet oppe igjen i morgen, tirsdag.
23.01.2017 10.45 Vi vil med dette minne om at torsdag 26.01.2017 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

API for Grunnboka http://gbapi.statkart.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://testgbapi.statkart.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

06.12.2016 08.00 Ny kommune oppstår i Vestfold. Vær obs på stengningstider i matrikkelen.

Ved nyttårsskiftet 2016/2017 vil en ny kommune oppstå i Vestfold. Sandefjord, Andebu og Stokke slår seg sammen til Sandefjord, med nytt kommunenummer 0710. I tillegg skjer en grensejustering mellom Tønsberg og Stokke kommuner. De tre kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke vil stanse sin matrikkelføring 24.12.2016.

Det vil samtidig være en mindre justering mellom Sola og Sandnes kommuner.

Kommuneendringen tillater ikke andre oppdateringer i matrikkelsystemet. Matrikkelen stoppes derfor for all oppdatering kl. 16.00 fredag 30. desember, og vil være utilgjengelig for oppdateringer inntil reguleringen er ferdig, senest mandag 2. januar 2017 kl. 07.00. I denne perioden vil Kartverkets klient ikke kunne startes, og andre klienter vil ikke kunne oppdatere i matrikkelen.

Alle innsynstjenester vil derimot være tilgjengelige under hele kommune-reguleringen. Dette gjelder både matrikkelen, seEiendom, e-handel og grunnboka.

Prosjektleder kommunereform
Unn D. Kihle

25.11.2016 13.45 Tettstedgrenser - Adresse
Det er kjørt en oppdatering av tettstedsgrenser i matrikkelen som i noen tilfeller viser seg å skape utfordringer for kommunene ved føring av enkelte brukstilfeller i matrikkelen. Dette gjelder i hovedsak brukstilfeller knyttet til adresse.

Det arbeides med å avklare omfanget av og løsninger på dette problemet. Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart dette er nærmere avklart. 

21.11.2016 15.25 Vi vil med dette minne om at torsdag 24.11.2016 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

API for Grunnboka http://gbapi.statkart.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://testgbapi.statkart.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

24.10.2016 09.45 Vi vil med dette minne om at torsdag 27.10.2016 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

API for Grunnboka http://gbapi.statkart.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://testgbapi.statkart.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

11.10.2016 13.40 Nytt i matrikkelen, versjon 3.9

Det er innført krav om passordbytte for alle nye brukere av matrikkelen
Fra versjon 3.9 av matrikkelen vil det ikke lenger være mulig å opprette brukere uten krav om passordbytte. I den forbindelse er det også innført en ny frist for passordbytte for programvarebrukere på 365 dager.

Krav om passordbytte vil også bli innført for eksisterende programvarebrukere som ikke har krav om passordbytte i dag. De ansvarlige for disse brukerne vil bli kontaktet av Kartverket med informasjon om når krav om passordbytte blir lagt på bruker. Ved oppdatering av eksisterende programvarebrukere vil det sendes et nytt passord fra systemet med frist for passordbytte på 365 dager

Ny rolle for historikk
Det er opprettet en ny rolle Historikk i det nye matrikkel API-et . Rollen Historikk må tildeles sammen med en rolle for innsyn og tildeles kun i spesielle tilfeller etter søknad.

Nytt matrikkel API tilgjengelig for test
Det nye matrikkel API-et skal produksjonsettes med sine første tjenester i versjon 3.10.

Det nye API-et skal gjøre uthenting av større mengder data mye bedre, og åpner for utvikling av bedre tjenester og enklere bruk av matrikkelens data i eksterne systemer. Det er laget noen tjenester allerede som kun vil være tilgjengelig på det nye API-et, som uthenting av alle «gamle» versjoner av en adresse, eller nåværende matrikkelnummer for en matrikkelenhet. I 3.9 er disse tjenestene tilgjengelige for test på matrikkelens testsystemer for utviklere.

Det nye API-et følger en ny modell som er laget mye tettere opp mot modellen som i dag brukes for oppdatering, slik at alle tjenester mot matrikkelen i framtiden kan benytte seg av samme modell for både lesing og skriving av data.

Endringsloggstjenester vil legges på det nye API-et, og den samme modellen, i løpet av 2017.

10.10.2016 08.45 Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til versjon 3.9 tirsdag 11.10.2016. Produksjonssystemene stoppes derfor kl. 18.00 for å utføre oppgraderingen.

Innsynstjenestene og matrikkelkartene i SeEiendom vil kunne være ustabile mens oppgraderingen pågår.

Systemene skal være klare til bruk fra onsdag morgen kl 07.00. Dette gjelder følgende systemer:
www.matrikkel.no
www.nd.matrikkel.no
www.seeiendom.no

Prodtest (www.test.matrikkel.no) og kommunetest (www.kurs.matrikkel.no:7003(7004)) vil bli oppgradert fra kl 16.00.

16.09.2016 09.35 Vi har for øyeblikket problemer med bakgrunnskartet i matrikkelklienten. Dette er en tjeneste som ligger utenfor matrikkelen. Det jobbes med saken, og vi regner med at det løser seg i løpet av kort tid.

Manglende bakgrunnskart påvirker også rapporter, blant annet matrikkelbrev.

22.08.2016 12.30 Vi vil med dette minne om at torsdag 25.08.2016 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

API for Grunnboka http://gbapi.statkart.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://testgbapi.statkart.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

17.08.2016 08.30 Ekstraservice:
De av dere som bruker "Norge i bilder" som bakgrunnskart i matrikkelen har sikkert sett at det kommer en feilmelding med teksten "Ukjent applikasjon", og bakgrunnskartet kommer ikke opp.

Norge i bilder har en ny url: http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.nib?. Denne lenken må legges inn i matrikkelen under Bruker -  Endre brukerinnstillinger

01.08.2016 12.00 Nå kan alle matrikkelklientbrukere oppdatere til siste versjon av JAVA.
19.07.2016 ble Java 8 update 101 og 102 sluppet. Disse oppdateringene inneholdt retting av feilene som gjorde at man ikke kunne vise rapporter i Kartverkets matrikkelklient.
28.06.2016 13.20 Vi vil med dette minne på at torsdag 30.06.2016 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden. 

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00. 

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode. 

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00. 

API for Grunnboka http://gbapi.statkart.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://testgbapi.statkart.no tas ned fra kl 16.00. 

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

28.06.2016 12.00 Det vil bli gjort en oppdatering av matrikkelen til versjon 3.8.2 i kveld tirsdag 28.6 kl. 21.00.

Oppdateringen vil i hovedsak inneholde en endring av tellemåten på antall boenheter på bygningsendringer.

Det forventes litt ustabilitet på systemet mens utlegget foregår. De som benytter Kartverkets matrikkelklient, må logge seg ut og inn for å laste ny klient.

30.05.2016 12.40 Nytt i matrikkelen versjon 3.8

Nytt brukstilfelle Føre jordskiftesak
Til denne versjonen av matrikkelklienten er det utviklet et nytt brukstilfelle for å føre resultat av gjennomført sak fra jordskifteretten i matrikkelen. Føring av saken kan mellomlagres og kan gjenopptas slik at den for ettertiden fremstår som en jordskiftesak. Det er ikke mulig å gjøre endringer på berørte matrikkelenheter i dette brukstilfellet. Endring på geometri til matrikkelenheter som ikke er involvert må derfor gjøres på forhånd eller når en sak er mellomlagret med brukstilfellet

Kvalitetsheving for eksisterende matrikkelenhet.
NB! Fradeling, Arealoverføring og Sammenslåing av matrikkelenheter som rekvireres som resultat av en sak fra jordskifteretten føres i egne brukstilfeller.

Endring i brukstilfellet Registrer jordskifte krevd
Det er innført krav om å registrere referanse når en registrerer et mottatt krav om jordskifte fra jordskifteretten.

Endring i brukstilfellet Vedlikehold av opplysninger om jordskifte krevd
Referanse må nå være registrert og det vil ikke være mulig å fjerne en matrikkelenhet fra et krav om jordskifte dersom det er gjort endringer på matrikkelenheten i en mellomlagret "Føre jordskiftesak" forretning.

Endring i brukstilfellet Slett jordskifte krevd
Brukstilfellet er endret slik at det ikke er mulig å slette et jordskifte krevd der en eller flere matrikkelenheter er part i en jordskiftesak som er under føring.

Endringer ved bruk av forretningstype Jordskifte og Tilkobling jordskifte
Dersom forretningstype til en forretning er JS - Jordskifte eller TJ - Tilkobling jordskifte er det til denne versjonen av matrikkelen innført krav om at feltet Annen referanse skal inneholde Referanse til et jordskifte krevd. Dersom det bare er et jordskifte krevd knyttet til matrikkelenhete(ne) legger systemet dette inn. Er der flere må bruker velge riktig referanse fra en liste.

Mulig å overføre festegrunner i to brukstilfeller
Opprett ny grunneiendom ved fradeling:
I brukstifellet er det nå mulig å overføre en eller flere festegrunner til ny grunneiendom.
Arealoverføring:
Dersom det KUN er to involverte matrikkelenheter i en arealoverføring og en eller begge matrikkelenhetene har festegrunner, er det nå mulig å velge å overføre festegrunner til en annen matrikkelenhet i brukstilfellet.
Ved ferdigstilling av brukstilfellene blir festegrunnene omnummerert til valgt matrikkelenhet og Festet på blir oppdatert.

Telling og oppdatering av antall boenheter
Telling og oppdatering av antall bruksenheter av bruksenhetstype Bolig og Ikke godkjent bolig er endret i matrikkelen. Nå summeres og overskrives antall boenheter (bruksenheter av bruksenhetstype Bolig og Ikke godkjent bolig) på etasje og etasjedata utfra hvilke bruksenheter som er registrert på bygget når det lagres. Ikke hva som manuelt er lagt inn i feltet Ant.boenheter. I tillegg er feltene for manuell innlegging av antall boenheter i matrikkelklienten deaktivert.

Ny kode for adressetilleggsnavn
Fra 1. januar 2016 er det åpnet for at kommuner kan tildele adresser innenfor mindre grender, bolig- eller hyttefelt eller andre avgrensede områder et felles adressetilleggsnavn. Det er derfor innført en ny kildekode TK – Tildelt av kommune, om skal brukes når kommunen tildeler adressetilleggsnavn.

Matrikkelen leser og leverer filer med UTF 8 som tegnsett
Etter versjon 3.8 aksepterer matrikkelen også sosi-filer med UTF-8 og alle tekstrapporter som leveres har nå alltid ha UTF-8 som tegnsett.
Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner

Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner

30.05.2016 10.50 Oppgradering av matrikkelen til versjon 3.8

Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til versjon 3.8, tirsdag 31.5.2016. Produksjonssystemene stoppes derfor kl. 18.00 for å utføre oppgraderingen.
Innsynstjenestene og matrikkelkartene i SeEiendom vil kunne være ustabile mens oppgraderingen pågår.

Systemene skal være klare til bruk fra onsdag morgen kl 07.00. Dette gjelder følgende systemer:
www.matrikkel.no
www.nd.matrikkel.no
www.seeiendom.no

Prodtest (www.test.matrikkel.no) og kommunetest (www.kurs.matrikkel.no:7003(7004)) vil bli oppgradert fra kl 16.00.

23.05.2016 09.30 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 26.5.2016

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

API for Grunnboka http://gbapi.statkart.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://testgbapi.statkart.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

25.04.2016 09.30 Vi vil med dette minne om torsdag 28.4.2016 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden. 

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00. 

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode. 

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00. 

API for Grunnboka http://gbapi.statkart.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://testgbapi.statkart.no tas ned fra kl 16.00. 

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner

29.03.2016 11.20 Ny javaversjon Oracle Java 8 update 77 og 91 kan gi problemer for brukere av Kartverkets matrikkelklient

De nyeste versjonene av Java, Java 8 update 77 og 91, kan skape problemer for kommuner som bruker Kartverkets matrikkelklient. Vi vet foreløpig ikke helt omfanget av hvilke problemer som kan oppstå når ny Java er installert.

Det vi vet er at henting av bestilte rapporter som Matrikkelbrev og Melding til tinglysing ikke fungerer. Bestilte rapporter kan kommuner få tilsendt på e-post ved å henvende seg til matrikkelhjelp@kartverket.no.

Pr nå er det Java 8 update 73 som er den java-versjonen som passer best for matrikkelen, men all funksjonalitet virker også dersom kommunene forsetter å kjøre med Java 8 update 76 og ikke oppgraderer til Java 8 update 77 eller 91.