Hopp til innhold

Eiendomsretts-seminar 2017

6 Sep 2017
7 Sep 2017
Sundvolden Hotel
Dronningveien 2, Krokkleiva
Kl. 9:00

Kartverket inviterer til det årlige eiendomsrettsseminaret, 6.-7. september 2017 på Sundvolden Hotel. Til seminaret kommer spennende foredragsholdere som gir oss oppdaterte foredrag fra aktuelle temaer innenfor eiendomsrett og tinglysing.

Last ned program

Temaene er valgt ut fra aktuelle problemstillinger vi møter i det daglige arbeidet ved Kartverket, og som vi ser kan være av interesse for brukerne. I år med særlig vekt på elektronisk tinglysing. Vi har i tillegg mange andre interessante temaer og spennende foredragsholdere.

Målgruppe

Målgruppen er advokater, jurister og andre som arbeider med tingsrett og eiendomsrett både i privat og offentlig sektor.

Vi legger til grunn at seminaret blir godkjent som etterutdanning for advokater og eiendomsmeglere. Vi sender inn deltagerliste og kursdokumentasjon i etterkant av avholdt seminar.

Tid og sted

Onsdag 6. september og torsdag 7. september 2017, Sundvolden Hotel. Hotellet ligger ved Tyrifjorden, ca 25 km fra Sandvika og ca 10 km fra Hønefoss.

Seminaravgift og utgifter til hotell

Kr 1 100 som faktureres av Kartverket. I tillegg et av alternativene 1-4 nedenfor velges.

Alt. 1: Overnatting en natt, lunsj begge dager og felles middag kr 2 515.
Alt. 2: Overnatting to netter, lunsj begge dager og felles middag kr 3 435.
Alt. 3: Konferanse/lunsj begge dager og felles middag kr 1 665.
Alt. 4: Konferanse/lunsj begge dager kr 1 190.

Alternativ 1 og 2 gjøres opp individuelt ved utsjekking på hotellet.

Alternativ 3 og 4 faktureres av Kartverket sammen med seminaravgiften.

Sosial aktivitet

Busstur til Sørsetra, Krokskogen. Kåseri v/Marianne Reusch. Servering av rømmegrøt og saft. Buss tilbake til hotellet, men det settes av tid slik at det er mulig å gå til Kleivstua og ta buss derfra for de som ønsker det.

Påmelding

Bindende påmelding innen 10. august 2017.

Veiviseren

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
08700
post@kartverket.no
 

Chat