Status vegadresser i kommunene

Det er tydelig at kommunene har sett viktigheten av å innføre vegadresser ikke bare i bygd og by, men også på fjellet og ved sjøen – på hyttene våre. Nær 70 % av landets hytter har nå en vegadresse. Det er viktig siden flere og flere av oss bruker mye tid på bolig nummer to, hytta.

For fem år siden var det hele 86 kommuner uten en enste vegadresse. Dette tallet er nå redusert til 18. Det viser at kommunene har tatt adresseringsarbeidet på alvor, til det beste for innbyggere og besøkende. En vegadresse gjør det enklere å finne frem – for oss alle.

Se vegadresse-status i kommunene i sorterbar tabell.

En oversikt per 30. april 2017 viser følgende:

  • 61 kommuner har full dekning av vegadresser
  • 210 kommuner nærmer seg ... det vil si at de har en andel vegadresser på mellom 90 og 99,9%
  • 90,2% vegadresser i landet
  • 13 kommuner helt uten vegadresse
  • 4,92% av landets boliger mangler vegadresse
  • 28,28% av landets hytter mangler vegadresse
  • 149 584 personer uten vegadresse

Kartverket følger utviklingen i andelen vegadresser nøye. Nettsidene våre vil bli oppdatert med nye statusoversikter hvert tertial. (3 ganger årlig).

Status vegadresser i fylkene

Statusoversikten nedenfor viser andel vegadresser og andel matrikkeladresser for hvert fylke per 1. januar 2017.

Klikk her for å vise diagram, landsoversikt.

 Nedenfor er en oversikt som viser fylkesvis status i absolutte tall og i prosenter.

Fylke Antall adresser totalt Antall vegadresser

Andel
vegadresser

Antall matrikkel-adresser Andel matrikkel-adresser
Total 2 420 176 2 178 611 90,02% 241 565 9,98%
01 ØSTFOLD 134 772 131 500 97,57% 3 272 2,43%
02 AKERSHUS 211 852 209 737 99,00% 2 115 1,00%
03 OSLO 98 599 98 493 99,89% 106 0,11%
04 HEDMARK 136 513 128 659 94,25% 7 854 5,75%
05 OPPLAND 155 103 145 374 93,73% 9 729 6,27%
06 BUSKERUD 162 388 134 886 83,06% 27 502 16,94%
07 VESTFOLD 110 761 110 139 99,44% 622 0,56%
08 TELEMARK 110 838 104 077 93,90% 6 761 6,10%
09 AUST-AGDER 74 580 67 949 91,11% 6 631 8,89%
10 VEST-AGDER 96 275 85 140 88,43% 11 135 11,57%
11 ROGALAND 193 746 186 133 96,07% 7 613 3,93%
12 HORDALAND 216 128 204 206 94,48% 11 922 5,52%
14 SOGN OG FJORDANE 66 010 35 271 53,43% 30 739 46,57%
15 MØRE OG
ROMSDAL
134 270 111 330 82,92% 22 940 17,08%
16 SØR-
TRØNDELAG
148 936 127 645 85,70% 21 291 14,30%
17 NORD-
TRØNDELAG
81 455 71 114 87,30% 10 341 12,70%
18 NORDLAND 149 171 115 941 77,72% 33 230 22,28%
19 TROMS 88 487 75 889 85,76% 12 598 14,24%
20 FINNMARK 50 292 35 128 69,85% 15 164 30,15%


Status vegadresser for hele landet

Kartverket har i en årrekke arbeidet for at flere skal få vegadresser, og gradvis er matrikkeladresser blitt byttet ut med vegadresser i kommune etter kommune.

Oversikten nedenfor viser vegadressestatus for hele landet fra 2006 og fram til i dag.

DatoTotalt antall adresserMatrikkel-adresseVegadresseProsent vegadresserKommuner med kun
matrikkeladresser
01.01.2017 2 411 860 265 154 2 146 706 89,01 18
04.01.2016 2 385 931 343 877 2 042 054 85,59 33
01.01.2015 2 360 193 442 974 1 917 219 81,23 44
06.01.2014 2 335 523 537 584 1 797 939 76,98 68
03.01.2013 2 310 443 605 946 1 704 497 73,77 75
02.01.2012 2 286 693 655 397 1 631 296 71,34 82
07.01.2011 2 278 282 716 111 1 562 171 68,57 85
15.03.2010 2 261 757 750 493 1 511 264 66,82 94
13.03.2009 2 235 958 778 645 1 457 313 65,18 99
08.01.2007 2 185 452 812 333 1 373 119 62,83 107
09.01.2006 2 169 453 826 398 1 343 055 61,91 115

Tallene viser alle adresser, untatt de som er knyttet til utgåtte bygg. Det betyr at bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte ikke er inkludert i statistikken.

Vegadresser per postnummer

Bring har laget et tabellverktøy som viser antall vegadresser per postnummer. Virksomheter kan for eksempel bruke det til å kontrollere hvor godt adresseregisteret deres er.

Se vegadresser per postnummer på Brings nettside.