Å opprette en eiendom (matrikkelenhet) er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og krever søknad om tillatelse. Man må foreta en nabovarsling i forkant og rekvirere en oppmålingsforretning.  

Skjemaer på nett og papir

Direktoratet for byggkvalitet har overtatt ansvaret for utformingen av søknadsblanketter til plan- og bygningsloven. Mer informasjon om dette finner du på Direktoratet for byggkvalitets hjemmesider.

Kartverket er ansvarlig for utarbeiding og godkjenning av følgende skjemaer:

  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning – søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 bokstav m, jf. MF § 23 (SBE) (pdf)
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning – for saker etter matrikkelloven, unntatt fra byggesaksbehandling, jf. MF § 23: Bokmål - Nynorsk
  • Varsel om oppmålingsforretning, jf MF § 37: Bokmål - Nynorsk
  • Protokoll for oppmålingsforretning, jf. MF § 38: Bokmål - Nynorsk


Skjemaene legges ut som e-blanketter i pdf-format. Dette innebærer at de kan fylles ut etter at man har hentet dem på nett og skrevet dem ut som papirblanketter og sendes kommunen - eventuelt skannes og oversendes som en fil.

Skjemaer som ligger ute på Kartverks hjemmeside kan kopieres og videreutvikles av brukerne.

ByggSøk vil som en del av oppdateringen inneholde søknad og rekvisisjonsfunksjoner for oppretting av matrikkelenheter til fri bruk over nett.

I tillegg har Kartverket utarbeidet disse skjemaene:

og i samarbeid med tinglysingen

Offentlig veg- og jernbanegrunn

 

 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Rekvisisjon av oppmålingsforretning for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven skal følge som et vedlegg til søknaden sammen med blant annet gjenpart av nabovarsel. 

Rekvisisjonen inngår derfor som en del av byggesaksskjemaene utarbeidet av Standard Norge på oppdrag fra Statens bygningstekniske etat. Disse skjemaene ligger som web-løsninger og elektroniske blanketter hos Standard Norge,  sammen med skjema for boligspesifikasjon, som betalingsløsning. De ligger også som utskriftsbare papirblanketter her.