Hopp til innhold

Matrikkelen

Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister. Den inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Hva slags informasjon inneholder matrikkelen?

Les mer

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret matrikkelenhet (eiendom) ved en gitt dato.

Les mer

Gårds- og bruksnummer er en eiendoms identitet og kan sammenliknes med et personnummer.

Les mer

Alle leiligheter skal ha sin egen adresse, på lik linje med eneboliger. Bruksenhetsnummeret (bolignummeret) er leilighetens unike adresse.

Les mer

 

Kartverket har fått en nøkkelrolle som teknisk koordinator for kommunereformen. Dette er en ressursside for prosjektet «Kommunereform i en digital virkelighet».

Les mer

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder.

Les mer

Alle bygninger skal registreres i matrikkelen. Detaljerte opplysninger om bygninger kan derfor benyttes i mange samfunnsnyttige oppgaver.

Les mer

Her finner du som fører matrikkelen i kommunen veiledningsmateriell, matrikkelførerkurs og annen nødvendig informasjon.

Les mer

Se eiendom (seeiendom.no) viser alle eiendommer i Norge, eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer.

Gå til se eiendomLes mer

Når det opprettes eller skal gjøres endringer ved en eiendom (matrikkelenhet), må det søkes om tillatelse til dette. Her finner du aktuelle skjemaer.

Les mer

Digitale eiendomsdata fra matrikkelen og grunnboken kan bestilles enten direkte fra Kartverket eller via en virksomhet som har avtale med Kartverket.

Les mer

Veiviseren

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
08700
post@kartverket.no
 

Chat