Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 30 Okt 2016

  Vinnarane av #hack4no 2016 vil redde reinsdyr, formidle matoppskrifter med svartelista artar, invitere til trolljakt, hjelpe deg med å finne bussen og gjere bilturen interessant.

 • 27 Okt 2016

  Med staselig stemning og rød løper ble ny testløsningen for matrikkel feiret på Kartverket i Hønefoss. Prosjektgruppa jobber hardt og står på. Det er viktig å markere og å feire, uansett hvor fremover...

 • 3 Okt 2016

  Kartverket har gjennom prosjektet med kommunereformen samarbeidet tett med statlige og kommunale virksomheter. En av disse er Arkivverket som i september lanserte sin veileder om dokumentasjonsforvalt...

 • 30 Sep 2016

  Ved innføring av elektronisk tinglysing vil alle tinglyste dokumenter bli returnert sammen med en bekreftet grunnboksutskrift. Grunnboksutskriften vil bli utformet med en sammenstilling av alle tingly...

 • 30 Sep 2016

  Ved innføring av elektronisk tinglysing vil alle tinglyste dokumenter bli returnert sammen med en bekreftet grunnboksutskrift. Grunnboksutskriften vil bli utformet med en sammenstilling av alle tingly...

 • 29 Sep 2016

  Snart kan du få være testpassasjer i en selvgående buss på Hønefoss.

 • 27 Sep 2016

  Posisjonskonferansen 2016 er et nytt, nasjonalt møtested for innovasjon, utvikling og nyskaping, der Kartverket ønsker å knytte næringsliv og innovatører fra hele landet til å dele kunnskap, knytte ny...

 • 15 Sep 2016

  Juridisk tjeneste arrangerte eiendomsrettsseminar for syvende gang den 7. og 8. september. Seminaret samlet 250 deltagere i kongesalen på Sundvolden hotell, og det ble to dager fulle av faglig påfyll ...

 • 5 Sep 2016

  KS lanserer FoU-rapporten «Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing». Rapporten er skrevet av PA Consulting på oppdrag fra KS, og tar for seg konsekvenser og utfordringer i det digitale bildet ...

 • 24 Aug 2016

  12 statlige etater og virksomheter blir med på årets store hackathon med åpne data fra offentlige sektor den siste helgen i oktober.

 • 11 Aug 2016
  Posisjonstjenester

  Styrking av geodesi i FN

  Kartverket lenke hit

  FN styrker det globale samarbeidet om jordobservasjon og etablerer en underkomité for geodesi.

 • 11 Jul 2016

  Siste helg i juni holdt Antarktisutvalget fra IHO sitt 14. konferansemøte. Fra sjødivisjonen stilte direktør for sjødivisjonen Evert Flier sammen med Noralf Slotsvik og Gudmund Jønsson.

 • 4 Jul 2016

  Tinglysingen har rundt 80 sommervikarer som holder tinglysingshjulene i gang – sommer etter sommer!

 • 4 Jul 2016
  Kommunereform

  Nye Sandefjord er i rute

  Kartverket lenke hit

  Det nærmer seg første kommunesammenslåing i årsskiftet 2017. Med bare seks måneder igjen til Sandefjord, Andebu og Stokke blir Nye Sandefjord, er Kartverket godt involvert i arbeidet som gjøres. I slu...

 • 4 Jul 2016

  Stadig vekst i både kvalitet og bruk av posisjonstjenestene. I løpet av 2015 ble 40 stasjoner i Sør-Norge oppgradert, slik at de kan ta imot signaler fra både GPS, Glonass og Galileo.

 • 1 Jul 2016

  Kartverkets lanserer hoydedata.no, en ny nettløsning for lagring, innsyn og nedlasting av høydedata.

 • 29 Jun 2016

  ​​​​​​​Det var utelukkende positive innspill og tilbakemeldinger under lanseringen av de nye marine grunnkartene fra Søre Sunnmøre som fant sted 8. juni. En festdag for Kartverket, de andre samarbeids...

 • 29 Jun 2016

  Kartverket er i disse dager i gang med avgradering av hemmeligstemplede kart. Det er rundt 600 historiske kart som skal avgraderes, og disse stammer helt tilbake til 1800-tallet.

 • 24 Jun 2016

  Et nytt nasjonalt beredskapskart er nå på plass ved alle landets politidistrikter. Det betyr at politi, Forsvaret og frivillige hjelpeorganisasjoner har det samme kartet til bruk på øvelser og i krise...

 • 6 Jun 2016

  Kartverket har inngått avtale med Terratec AS om laserskanning av omlag 240 000 kvadratkilometer av Norge. Dette prosjektet utgjør størstedelen av datafangsten i arbeidet med å etablere en nasjonal, d...