Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 5 Sep 2016

  KS lanserer FoU-rapporten «Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing». Rapporten er skrevet av PA Consulting på oppdrag fra KS, og tar for seg konsekvenser og utfordringer i det digitale bildet ...

 • 26 Aug 2016

  Nye utgaver av hovedseriekart nr. 8, 111, 121 og 126 gjør tidligere utgaver ugyldige. Sjøkartene dekker farvann i Aust-Agder, Nordfjord, på Sunnmøre og i Finnmark.

 • 26 Aug 2016

  Havnekart nr. 466 Tromsøysundet–Sandnessundet med Tromsø havn, er utgitt i ny utgave. Store områder i Tromsøysundet er sjømålt på nytt og redigert inn i kartet. Tidligere utgave av kartet er nå ugyldi...

 • 24 Aug 2016

  12 statlige etater og virksomheter blir med på årets store hackathon med åpne data fra offentlige sektor den siste helgen i oktober.

 • 11 Aug 2016
  Posisjonstjenester

  Styrking av geodesi i FN

  Kartverket lenke hit

  FN styrker det globale samarbeidet om jordobservasjon og etablerer en underkomité for geodesi.

 • 10 Aug 2016

  Nye utgaver av hovedseriekart nr. 10, 31, 83 og havnekart nr. 490, gjør tidligere utgaver ugyldige. Kartene dekker farvann i Vest-Agder, på Sunnmøre, i Troms og Ulvesundet og Måløy havn i Sogn og Fjor...

 • 1 Aug 2016

  Sjøkart nr. 33 Harøyfjorden–Molde og havnekart nr. 494 Nyhamna er utgitt i nye utgaver. Dette gjør tidligere utgaver ugyldig. Områder utenfor Nyhamna er sjømålt på nytt og redigert inn i kartet.

 • 1 Aug 2016

  Sjøkart nr. 1 Oslofjorden, Færder–Hvaler–Halden er utgitt i ny utgave. Dette gjør tidligere utgave ugyldig. Et område ved Bolærne og områder ved Stømstad (Sverige) er sjømålt på nytt og redigert med n...

 • 1 Aug 2016

  Sjøkart nr. 60 Ranfjorden er utgitt i ny utgave. Dette gjør tidligere utgave ugyldig. Et større område i indre del av Ranfjorden er sjømålt på nytt og redigert med ny dybdeinformasjon.

 • 1 Aug 2016

  Sjøkart nr. 84 Gibostad–Rystraumen–Hekkingen er utgitt i ny utgave. Dette gjør tidligere utgave ugyldig. Et område ved Sommarøya er sjømålt på nytt og redigert med ny dybdeinformasjon.

 • 11 Jul 2016

  Siste helg i juni holdt Antarktisutvalget fra IHO sitt 14. konferansemøte. Fra sjødivisjonen stilte direktør for sjødivisjonen Evert Flier sammen med Noralf Slotsvik og Gudmund Jønsson.

 • 4 Jul 2016

  Tinglysingen har rundt 80 sommervikarer som holder tinglysingshjulene i gang – sommer etter sommer!

 • 4 Jul 2016
  Kommunereform

  Nye Sandefjord er i rute

  Kartverket lenke hit

  Det nærmer seg første kommunesammenslåing i årsskiftet 2017. Med bare seks måneder igjen til Sandefjord, Andebu og Stokke blir Nye Sandefjord, er Kartverket godt involvert i arbeidet som gjøres. I slu...

 • 4 Jul 2016

  Stadig vekst i både kvalitet og bruk av posisjonstjenestene. I løpet av 2015 ble 40 stasjoner i Sør-Norge oppgradert, slik at de kan ta imot signaler fra både GPS, Glonass og Galileo.

 • 1 Jul 2016

  Kartverkets lanserer hoydedata.no, en ny nettløsning for lagring, innsyn og nedlasting av høydedata.

 • 29 Jun 2016

  ​​​​​​​Det var utelukkende positive innspill og tilbakemeldinger under lanseringen av de nye marine grunnkartene fra Søre Sunnmøre som fant sted 8. juni. En festdag for Kartverket, de andre samarbeids...

 • 29 Jun 2016

  Kartverket er i disse dager i gang med avgradering av hemmeligstemplede kart. Det er rundt 600 historiske kart som skal avgraderes, og disse stammer helt tilbake til 1800-tallet.

 • 27 Jun 2016

  Sjøkart nr. 26 Håsteinen – Batalden er utgitt i ny utgave. Dette gjør tidligere utgave ugyldig. Kartet er oppdatert.

 • 27 Jun 2016

  Sjøkart nr. 19 Ryvarden – Selbjørnsfjorden er utgitt i ny utgave. Dette gjør tidligere utgave ugyldig. Farvannet ved Eldøyane (Stord) er sjømålt på nytt og redigert inn i kartet.

 • 27 Jun 2016

  Havnekart nr. 463 Mo i Rana er utgitt i ny utgave. Dette gjør tidligere utgave ugyldig. Store områder i Ranfjorden er sjømålt på nytt og redigert inn i kartet.