Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 22 Feb 2017

  Kartverket har nærmere 1200 kontinuerlig oppdaterte offisielle norske elektroniske sjøkart, såkalte ENC-er, i sin kartdatabase. Disse og 14 000 ENC-er fra resten av verden, er kun noen tastetrykk unna...

 • 21 Feb 2017
  Kartverket Stavanger

  Regionmøte i Rogaland 2017

  Kartverket lenke hit

  Årets regionmøte i Noreg digitalt for Rogaland vart arrangerte i Aksdal og Sandnes 8. og 9. februar. No er føredraga tilgjengelege.

 • 15 Feb 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Adressenytt 1-2017 for Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Årets første Adressenytt gir deg blant annet nyttig informasjon og status for adresseringsarbeidet i fylket. Vi får også et innblikk i hvordan Vadsø kommune har organisert dette arbeidet.

 • 10 Feb 2017

  Ny utgave av sjøkart nr. 462 Svolvær–Kabelvåg havn gjør tidligere utgaver ugyldige. Flere områder i havnekartet er nymålt.

 • 10 Feb 2017

  Ny utgave av sjøkart nr. 460 Bergen havn gjør tidligere utgaver ugyldige. Flere områder i havnekartet er nymålt.

 • 6 Feb 2017

  Når to kommuner blir én må innbyggerne i begge kommuner flytte digitalt, fordi den nye kommunen får nytt kommunenummer og grenser. En utfordring for både kommunale og statlige virksomheter og privat I...

 • 2 Feb 2017

  – Geografiske data er uunnverlege i vår kvardag, og dei kan gi moglegheiter for omstilling og nyskaping i arbeidslivet, seier Celine Buisson Rosvold i Kartverket. Korleis kan desse dataa brukast til i...

 • 1 Feb 2017

  GeoForum Trøndelag gjennomførte gode lokale geomatikkdager 24.-25. januar. Kartverket bidro med foredrag, stand og quiz.

 • 1 Feb 2017

  I forbindelse med Kartverkets lansering av et fullskala fagsystem for elektronisk tinglysing, 18. april, vil pilotprosjektet avsluttes. Siste frist for innsending av pantedokumenter med signerte gjenp...

 • 1 Feb 2017

  I forbindelse med Kartverkets lansering av et fullskala fagsystem for elektronisk tinglysing, 18. april, vil pilotprosjektet avsluttes. Siste frist for innsending av pantedokumenter med signerte gjenp...

 • 31 Jan 2017
  Kartverket Hamar

  Lærerik fagdag

  Kartverket lenke hit

  56 deltakere fra kommuner i Hedmark og Oppland deltok på fagdagen 12. januar. Tema var utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel. Presentasjon fra fagdagen er nå tilgjengelig.

 • 30 Jan 2017

  – Dette er stort for oss! Dette har vi jobbet lenge for, sier daglig leder Kristian Bjerkli i GeoSubSea, stolt. Firmaet er første godkjente leverandør av hydrografiske data til Kartverkets offisielle ...

 • 27 Jan 2017

  GeoForum Trøndelag gjennomførte gode lokale geomatikkdager 24.-25. januar. Kartverket bidro med foredrag, stand og quiz.

 • 27 Jan 2017

  Ny utgave av havnekart nr. 455 Stavanger og hovedsriekart nr. 132 Høgsfjorden–Lysefjorden gjør tidligere utgaver ugyldige. Hele havnekartet og vestre del av hovedseriekart 132 er nymålt.

 • 23 Jan 2017

  17. januar 2017 ble Levanger og Verdal de to første kommunene i Nord-Trøndelag til å oppdatere direkte i Sentral felles kartdatabase (SFKB).

 • 20 Jan 2017

  Oversvømmelser og stormflo kan fort være noe vi må bli vant til, skriver Nansensenteret, Bjerknessenteret og Kartverket i et debattinnlegg i Bergens Tidende.

 • 19 Jan 2017
  Kartverket Bodø

  Digitale planregistre i Nordland

  Kartverket lenke hit

  Ved årsskiftet hadde 23 kommuner i fylket opprettet digitalt planregister. Oppdatert kommunevis oversikt foreligger.

 • 11 Jan 2017

  Sjøkart nr. 43 Agdenes–Lauvøya er utgitt i ny utgave. Områder ved Lysøysundet er sjømålt på nytt og redigert med ny dybdeinformasjon. Tidligere utgave av kartet er nå ugyldig.

 • 11 Jan 2017

  Ny utgave av havnekart nr. 474 gjør tidligere utgave ugyldig. Sjøkartet dekker Porsgrunn og Skien. Skienselva og noen andre områder er sjømålt og redigert med ny dybdeinformasjon.

 • 11 Jan 2017

  Ny utgave av havnekart nr. 478 gjør tidligere utgave ugyldig. Sjøkartet dekker Flekkefjord havn og innseiling. En stor del av kartet sjømålt og redigert med ny dybdeinformasjon.