Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 10 Feb 2017

  Ny utgave av sjøkart nr. 460 Bergen havn gjør tidligere utgaver ugyldige. Flere områder i havnekartet er nymålt.

 • 6 Feb 2017

  Når to kommuner blir én må innbyggerne i begge kommuner flytte digitalt, fordi den nye kommunen får nytt kommunenummer og grenser. En utfordring for både kommunale og statlige virksomheter og privat I...

 • 2 Feb 2017

  – Geografiske data er uunnverlege i vår kvardag, og dei kan gi moglegheiter for omstilling og nyskaping i arbeidslivet, seier Celine Buisson Rosvold i Kartverket. Korleis kan desse dataa brukast til i...

 • 1 Feb 2017

  GeoForum Trøndelag gjennomførte gode lokale geomatikkdager 24.-25. januar. Kartverket bidro med foredrag, stand og quiz.

 • 1 Feb 2017

  I forbindelse med Kartverkets lansering av et fullskala fagsystem for elektronisk tinglysing, 18. april, vil pilotprosjektet avsluttes. Siste frist for innsending av pantedokumenter med signerte gjenp...

 • 1 Feb 2017

  I forbindelse med Kartverkets lansering av et fullskala fagsystem for elektronisk tinglysing, 18. april, vil pilotprosjektet avsluttes. Siste frist for innsending av pantedokumenter med signerte gjenp...

 • 31 Jan 2017
  Kartverket Hamar

  Lærerik fagdag

  Kartverket lenke hit

  56 deltakere fra kommuner i Hedmark og Oppland deltok på fagdagen 12. januar. Tema var utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel. Presentasjon fra fagdagen er nå tilgjengelig.

 • 30 Jan 2017
  Kartverket Oslo

  Oppdaterer direkte i SFKB

  Kartverket lenke hit

  10. og 12. januar tok Nittedal og Sarpsborg i bruk direkteoppdatering av Sentral felles kartdatabase (SFKB). Kommunene var dermed de første som tok i bruk denne løsningen i Akershus og Østfold.

 • 30 Jan 2017

  – Dette er stort for oss! Dette har vi jobbet lenge for, sier daglig leder Kristian Bjerkli i GeoSubSea, stolt. Firmaet er første godkjente leverandør av hydrografiske data til Kartverkets offisielle ...

 • 27 Jan 2017

  GeoForum Trøndelag gjennomførte gode lokale geomatikkdager 24.-25. januar. Kartverket bidro med foredrag, stand og quiz.

 • 27 Jan 2017
  Kartverket Kristiansand

  Møteoversikt våren 2017

  Kartverket lenke hit

  Det blir stor aktivitet i Agder-fylkene i mars. Da avholdes FDV-årsmøter i alle regionene samt en fagdag. Detaljene finner du i møteoversikten.

 • 27 Jan 2017

  Ny utgave av havnekart nr. 455 Stavanger og hovedsriekart nr. 132 Høgsfjorden–Lysefjorden gjør tidligere utgaver ugyldige. Hele havnekartet og vestre del av hovedseriekart 132 er nymålt.

 • 23 Jan 2017

  17. januar 2017 ble Levanger og Verdal de to første kommunene i Nord-Trøndelag til å oppdatere direkte i Sentral felles kartdatabase (SFKB).

 • 20 Jan 2017

  Oversvømmelser og stormflo kan fort være noe vi må bli vant til, skriver Nansensenteret, Bjerknessenteret og Kartverket i et debattinnlegg i Bergens Tidende.

 • 19 Jan 2017
  Kartverket Bodø

  Digitale planregistre i Nordland

  Kartverket lenke hit

  Ved årsskiftet hadde 23 kommuner i fylket opprettet digitalt planregister. Oppdatert kommunevis oversikt foreligger.

 • 3 Jan 2017

  Historien om sjøkartdirektør Jens Sørensen sine reiser i Norge i år 1705 og 1706, er samlet i bokform. – Å trygge farleden for de sjøfarende var hans livsprosjekt, sier forfatter Torbjørn Ødegaard om ...

 • 2 Jan 2017
  Kommunereform

  Nye Sandefjord er født

  Kartverket lenke hit

  Nyttårshelgen 2016-2017 ble Sandefjord, Andebu og Stokke den nye kommunen 0710 Sandefjord. Over 62000 innbyggere «flyttet digitalt» da kommunen fikk nye kommunenummer og grenser. Dette får betydning f...

 • 29 Des 2016

  Med elektronisk tinglysing vil tinglyste dokumenter få prioritet fra det øyeblikket de er registrert i grunnboken. Innsendte papirdokumenter får prioritet fra klokken 21.00 dagen de er mottatt til reg...

 • 29 Des 2016

  Med elektronisk tinglysing vil tinglyste dokumenter få prioritet fra det øyeblikket de er registrert i grunnboken. Innsendte papirdokumenter får prioritet fra klokken 21.00 dagen de er mottatt til reg...

 • 21 Des 2016
  Kartverket Trondheim

  FKB 4.6 er rullet ut i Sør-Trøndelag

  Kartverket lenke hit

  Innføring av FKB 4.6 i kommunene i Sør-Trøndelag er ferdig.