Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 6 Apr 2017
  Kartverket Oslo

  FKB forvaltning våren 2017

  Kartverket lenke hit

  Nå er planene lagt for innhenting og distribusjon av FKB-data fram til midten av juni. Planene omfatter alle kommunene i Akershus, Buskerud og Østfold.

 • 5 Apr 2017

  Nye utgaver av sjøkart nr. 1 Oslofjorden, Færder–Hvaler–Halden og havnekart nr. 470 Singlefjorden og Iddefjorden med Halden havn, gjør tidligere utgaver ugyldige. Flere områder er nymålt.

 • 5 Apr 2017

  Ny utgave av sjøkart nr. 456 Ålesund havn gjør tidligere utgaver ugyldige. Flere områder i havnekartet er nymålt.

 • 5 Apr 2017
  Kommunereform

  Start tidlig!

  Kartverket lenke hit

  - Utnytt mulighetene bedre og start tidlig med planleggingen. Det var statssekretær Paul Chaffeys oppfordring på idédugnaden for digital gjennomføring av kommune- og regionreformene sist uke.

 • 30 Mar 2017

  En ny versjon av kartdatabasen N50 Kartdata lanseres 1. juni. Den største endringen er en ny datamodell for stedsnavn.

 • 29 Mar 2017

  ​​En målebåt er gitt i gave fra Kartverket til det albanske sjøkartverket. Dermed har Albania for første gang fått egen kapasitet til å dybdekartlegge sitt sjøterritorium med moderne utstyr.

 • 29 Mar 2017

  Albania ble medlemsland nummer 16 i PRIMAR da de skrev under en bilateral avtale med Norge 21. mars 2017. Som et resultat av denne avtalen vil elektroniske sjøkart (ENC-er) fra det albanske sjøkartver...

 • 29 Mar 2017
  Kartverket Trondheim

  Geovekstprosjekt i 2017

  Kartverket lenke hit

  I år er tre prosjekt klare for fotografering i Sør-Trøndelag. Prosjekta dekker til saman 6 kommunar.

 • 28 Mar 2017
  Kartverket Hamar

  Samarbeid om temadata

  Kartverket lenke hit

  Kommuner, Kartverket og andre fylkesetater i Hedmark og Oppland har inngått en ny samarbeidsavtale om felles tilgang til temadata. Samarbeidsavtalen omhandler også drift og utvikling av InnlandsGIS.

 • 24 Mar 2017
  Kartverket Molde

  FDV-årsmøta 2017

  Kartverket lenke hit

  Årets vedlikehaldsårsmøte vart arrangert i Sunndal og Skodje. Her finn du møtereferat og presentasjonane som vart heldt.

 • 21 Mar 2017

  Ny utgave av sjøkart nr. 454 Kristiansund havn gjør tidligere utgaver ugyldige. Flere områder i havnekartet er nymålt.

 • 17 Mar 2017
  Kartverket Kristiansand

  Fagdag FKB-Ledning i Agderfylkene

  Kartverket lenke hit

  Fagdagen ble arrangert 13. mars i Arendal med totalt 20 deltakere. Den representerer på mange måter oppstart av en større satsning på kvalitetsheving av FKB-Ledning i Aust- og Vest-Agder.

 • 9 Mar 2017

  ​Kartverkets mest populære karttjeneste lanseres i dag med nytt design og forbedret funksjonalitet. Nytt er også at eiendomsdata ligger inne i løsningen. Det beste med oppgraderingen? Alt er enda bedr...

 • 7 Mar 2017

  Nye utgaver av hovedseriekartene nr. 14 Ogna–Tananger og nr. 16 Tananger–Stavanger–Skudenes, gjør tidligere utgaver ugyldige. Et stort område i kartene er nymålt.

 • 7 Mar 2017

  Nye utgaver av hovedseriekartene nr. 21 Selbjørnsfjorden–Bergen, nr. 23 Bergen–Fedje og nr. 119 Osterfjorden og Sørfjorden, gjør tidligere utgaver ugyldige. Områder i Bergen og på Askøy er nymålt.

 • 6 Mar 2017

  Kartverket har siden august 2015 arbeidet med kommunereform i en digital virkelighet. Gjennom et prosjekt i tre deler har Kartverket utviklet testløsningen for matrikkeldata, gjennomført kommunesammen...

 • 2 Mar 2017
  Kartverket Bergen

  NN2000

  Kartverket lenke hit

  Bergen gikk over til nytt vertikalt datum (NN2000) 1. mars. Dermed har alle kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane innført NN2000. Vi gratulerer!

 • 1 Mar 2017

  Det nye fagsystemet for elektronisk tinglysing blir satt i produksjon 18. april. For å sikre en smidig overgang til det nye fagsystemet vil vi oppfordre våre profesjonelle brukere til sende inn pågåen...

 • 1 Mar 2017

  Det nye fagsystemet for elektronisk tinglysing blir satt i produksjon 18. april. For å sikre en smidig overgang til det nye fagsystemet vil vi oppfordre våre profesjonelle brukere til sende inn pågåen...

 • 28 Feb 2017

  Nord-Trøndelag har hatt den største økningen i andel vegadresser det siste året. Kartkontoret Steinkjer er stolt av kommunene og det er godt å se at arbeidet gir så gode resultater.