Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 21 Mar 2017

  Ny utgave av sjøkart nr. 454 Kristiansund havn gjør tidligere utgaver ugyldige. Flere områder i havnekartet er nymålt.

 • 17 Mar 2017

  Fagdagen ble arrangert 13. mars i Arendal med totalt 20 deltakere. Den representerer på mange måter oppstart av en større satsning på kvalitetsheving av FKB-Ledning i Agderfylkene.

 • 9 Mar 2017

  ​Kartverkets mest populære karttjeneste lanseres i dag med nytt design og forbedret funksjonalitet. Nytt er også at eiendomsdata ligger inne i løsningen. Det beste med oppgraderingen? Alt er enda bedr...

 • 7 Mar 2017

  Nye utgaver av hovedseriekartene nr. 14 Ogna–Tananger og nr. 16 Tananger–Stavanger–Skudenes, gjør tidligere utgaver ugyldige. Et stort område i kartene er nymålt.

 • 7 Mar 2017

  Nye utgaver av hovedseriekartene nr. 21 Selbjørnsfjorden–Bergen, nr. 23 Bergen–Fedje og nr. 119 Osterfjorden og Sørfjorden, gjør tidligere utgaver ugyldige. Områder i Bergen og på Askøy er nymålt.

 • 6 Mar 2017

  Kartverket har siden august 2015 arbeidet med kommunereform i en digital virkelighet. Gjennom et prosjekt i tre deler har Kartverket utviklet testløsningen for matrikkeldata, gjennomført kommunesammen...

 • 1 Mar 2017

  Det nye fagsystemet for elektronisk tinglysing blir satt i produksjon 18. april. For å sikre en smidig overgang til det nye fagsystemet vil vi oppfordre våre profesjonelle brukere til sende inn pågåen...

 • 1 Mar 2017

  Det nye fagsystemet for elektronisk tinglysing blir satt i produksjon 18. april. For å sikre en smidig overgang til det nye fagsystemet vil vi oppfordre våre profesjonelle brukere til sende inn pågåen...

 • 28 Feb 2017
  Kartverket Bergen

  NN2000

  Kartverket lenke hit

  Bergen gikk over til nytt vertikalt datum (NN2000) 1. mars. Dermed har alle kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane innført NN2000. Vi gratulerer!

 • 28 Feb 2017

  Nord-Trøndelag har hatt den største økningen i andel vegadresser det siste året. Kartkontoret Steinkjer er stolt av kommunene og det er godt å se at arbeidet gir så gode resultater.

 • 28 Feb 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Videreføring av FDV-avtaler i Finnmark

  Kartverket lenke hit

  FDV-avtalene har vært gjenstand for endringer de senere år. Det er derfor utarbeidet en ny versjon som sendes til partene for signering. Denne avtalen vil erstatte gjeldende avtale fra 2010.

 • 28 Feb 2017
  Kartverket Hamar

  FDV-kalender 2017

  Kartverket lenke hit

  Vi opprettholder 2 vedlikeholdsrunder for Hedmark og Oppland også i år (vår og høst). Kalenderen er satt opp i samsvar med innføringsplan for Sentral lagring av FKB-data (SFKB).

 • 24 Feb 2017
  Kartverket Kristiansand

  Kartverket gjør om stedsnavnvedtak

  Kartverket lenke hit

  Etter en nærmere vurdering gjør Kartverket på eget initiativ om tre stedsnavnvedtak i Kvinesdal og Bygland kommuner.

 • 22 Feb 2017

  Sjøkart nr. 12 Lista–Svåholmen som dekker farvann i Vest-Agder og Rogaland, er utgitt i ny utgave. Flere områder er sjømålt på nytt og ny dybdeinformasjon er redigert inn i kartet. Tidligere utgave av...

 • 22 Feb 2017

  Kartverket og StartupLab skal samarbeide om å dyrke fram vekstkraftige teknologibedrifter.

 • 22 Feb 2017

  Kartverket har nærmere 1200 kontinuerlig oppdaterte offisielle norske elektroniske sjøkart, såkalte ENC-er, i sin kartdatabase. Disse og 14 000 ENC-er fra resten av verden, er kun noen tastetrykk unna...

 • 21 Feb 2017
  Kartverket Stavanger

  Regionmøte i Rogaland 2017

  Kartverket lenke hit

  Årets regionmøte i Noreg digitalt for Rogaland vart arrangerte i Aksdal og Sandnes 8. og 9. februar. No er føredraga tilgjengelege.

 • 17 Feb 2017
  Kartverket Skien

  Møteoversikt 2017

  Kartverket lenke hit

  Planlegging av årets møter og kurs for Telemark og Vestfold er godt i gang. Det blir stor aktivitet i mars med 3 ND / FDV-årsmøter. Oversikten oppdateres jevnlig.

 • 15 Feb 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Adressenytt 1-2017 for Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Årets første Adressenytt gir deg blant annet nyttig informasjon og status for adresseringsarbeidet i fylket. Vi får også et innblikk i hvordan Vadsø kommune har organisert dette arbeidet.

 • 10 Feb 2017

  Ny utgave av sjøkart nr. 462 Svolvær–Kabelvåg havn gjør tidligere utgaver ugyldige. Flere områder i havnekartet er nymålt.