Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 25 Apr 2017
  Kartverket Hamar

  Regionmøter 2017

  Kartverket lenke hit

  Det var totalt cirka 250 deltakere på årets 11 regionmøter for Hedmark og Oppland. Referat og presentasjoner fra møtene er nå tilgjengelig.

 • 24 Apr 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Sentral FKB i Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Arbeidet med geosynkronisering mot Sentral Felles Kartdatabase (SFKB) er i gang i fylket. Alta blir første kommune i Finnmark 29. mai. I løpet av høsten vil ytterligere 4 kommuner ta i bruk SFKB.

 • 21 Apr 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Geovekstprosjekt i Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Det blir oppstart av et nytt FKB-B-prosjekt i Finnmark i 2017. Prosjektet inkluderer nykartlegging i Loppa og ajourføring i Måsøy og Vardø. Et FKB-C-prosjekt i Vest-Finnmark er satt «på vent».

 • 20 Apr 2017
  Kartverket Skien

  Larvik kommune først ute

  Kartverket lenke hit

  Larvik gikk, som første kommune i Vestfold over til Sentral lagring av FKB 5. april. En «fremoverlent» kommune, med IT og Geodata-ansvarlig i spissen sørget for en tilnærmet problemfri overgang.

 • 18 Apr 2017

  Fra 18. april vil boligkjøpere oppleve at eiendomsoverdragelsene skjer raskere, når Kartverket starter med elektronisk tinglysing for profesjonelle brukere.

 • 7 Apr 2017
  Kartverket Skien

  Regionmøter 2017

  Kartverket lenke hit

  Årets 5 regionmøter for Telemark og Vestfold er avholdt. Presentasjonene er nå tilgjengelig.

 • 6 Apr 2017
  Kartverket Oslo

  FKB forvaltning våren 2017

  Kartverket lenke hit

  Nå er planene lagt for innhenting og distribusjon av FKB-data fram til midten av juni. Planene omfatter alle kommunene i Akershus, Buskerud og Østfold.

 • 5 Apr 2017

  Ny utgave av sjøkart nr. 456 Ålesund havn gjør tidligere utgaver ugyldige. Flere områder i havnekartet er nymålt.

 • 5 Apr 2017

  Nye utgaver av sjøkart nr. 1 Oslofjorden, Færder–Hvaler–Halden og havnekart nr. 470 Singlefjorden og Iddefjorden med Halden havn, gjør tidligere utgaver ugyldige. Flere områder er nymålt.

 • 5 Apr 2017
  Kommunereform

  Start tidlig!

  Kartverket lenke hit

  - Utnytt mulighetene bedre og start tidlig med planleggingen. Det var statssekretær Paul Chaffeys oppfordring på idédugnaden for digital gjennomføring av kommune- og regionreformene sist uke.

 • 30 Mar 2017

  En ny versjon av kartdatabasen N50 Kartdata lanseres 1. juni. Den største endringen er en ny datamodell for stedsnavn.

 • 29 Mar 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Nye ortofoto for Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Nye ortofoto er nå tilgjengelig i «Norge i bilder». Disse inkluderer delområder i Sør-Varanger, Gamvik, Lebesby, Tana og Vadsø.

 • 29 Mar 2017

  ​​En målebåt er gitt i gave fra Kartverket til det albanske sjøkartverket. Dermed har Albania for første gang fått egen kapasitet til å dybdekartlegge sitt sjøterritorium med moderne utstyr.

 • 29 Mar 2017

  Albania ble medlemsland nummer 16 i PRIMAR da de skrev under en bilateral avtale med Norge 21. mars 2017. Som et resultat av denne avtalen vil elektroniske sjøkart (ENC-er) fra det albanske sjøkartver...

 • 29 Mar 2017
  Kartverket Trondheim

  Geovekstprosjekt i 2017

  Kartverket lenke hit

  I år er tre prosjekt klare for fotografering i Sør-Trøndelag. Prosjekta dekker til saman 6 kommunar.

 • 28 Mar 2017
  Kartverket Hamar

  Samarbeid om temadata

  Kartverket lenke hit

  Kommuner, Kartverket og andre fylkesetater i Hedmark og Oppland har inngått en ny samarbeidsavtale om felles tilgang til temadata. Samarbeidsavtalen omhandler også drift og utvikling av InnlandsGIS.

 • 28 Mar 2017
  Kartverket Tromsø

  Laserdata konvertert til NN2000

  Kartverket lenke hit

  FKB-data og laserdata for Troms er nå i det samme, oppdaterte høydesystemet, NN2000. Dette er viktig for alle brukere av geodata.

 • 24 Mar 2017
  Kartverket Molde

  FDV-årsmøta 2017

  Kartverket lenke hit

  Årets vedlikehaldsårsmøte vart arrangert i Sunndal og Skodje. Her finn du møtereferat og presentasjonane som vart heldt.

 • 21 Mar 2017

  Ny utgave av sjøkart nr. 454 Kristiansund havn gjør tidligere utgaver ugyldige. Flere områder i havnekartet er nymålt.

 • 17 Mar 2017
  Kartverket Kristiansand

  Fagdag FKB-Ledning i Agderfylkene

  Kartverket lenke hit

  Fagdagen ble arrangert 13. mars i Arendal med totalt 20 deltakere. Den representerer på mange måter oppstart av en større satsning på kvalitetsheving av FKB-Ledning i Aust- og Vest-Agder.