Hopp til innhold

Alle arrangementer

 • 29 Aug 2017
  31 Aug 2017

  Kurs i matrikkelføring - Lovkurs

  Thon Hotel Oslofjorden Sandviksveien 186, 1337 Sandvika

  Lovkurset går over tre dager, og sikrer den som skal føre i matrikkelen nødvendig kunnskap om aktuelt lovverk. Vi anbefaler at lovkurset gjennomføres før føringskurset.

 • 5 Sep 2017
  7 Sep 2017

  Kurs i matrikkelføring - Føringskurs

  Fylkeskartkontoret i Oslo Storgata 33, 7.etasje, 0184 Oslo

  Føringskurset går over tre dager, og sikrer den som skal føre i matrikkelen nødvendig kunnskap om dette. Vi anbefaler at lovkurset gjennomføres før føringskurset.

 • 6 Sep 2017
  7 Sep 2017

  Eiendomsretts-seminar 2017

  Sundvolden Hotel Dronningveien 2, Krokkleiva

  Kartverket inviterer til det årlige eiendomsrettsseminaret, 6.-7. september 2017 på Sundvolden Hotel. Til seminaret kommer spennende foredragsholdere som gir oss oppdaterte foredrag fra aktuelle te...

 • 6 Sep 2017
  6 Sep 2017

  Fylkesgeodatautvalg for Aust- og Vest-Agder (FGU)

  Fylkeshuset i Kristiansand

  Medlemmene i FGU for Aust- og Vest-Agder innkalles til høstmøte. Hovedtema er drøfting av mottatte innspill til revisjon av Geodataplan for Aust- og Vest-Agder.

 • 12 Sep 2017
  13 Sep 2017

  Adresseseminar

  Skattedirektoratet Fredrik Selmers vei 4

  Kartverket, ved Matrikkel- og stedsnavnavdelingen, inviterer til deltagelse på høstens adresseseminar, i regi av Norsk adresseforum.

 • 12 Sep 2017
  14 Sep 2017

  Kurs i matrikkelføring - Føringskurs

  Fylkeskartkontoret i Oslo Storgata 33, 7.etasje, 0184 Oslo

  Føringskurset går over tre dager, og sikrer den som skal føre i matrikkelen nødvendig kunnskap om dette. Vi anbefaler at lovkurset gjennomføres før føringskurset.

 • 12 Sep 2017
  13 Sep 2017

  Grensekartseminar

  Tanumstrand, Grebbestad Sverige

  Det inviteres til nytt grensekartseminar som en oppfølging av samarbeidsavtalen fra 2015. Årets seminar vil ha et ekstra fokus på bruk av geodata i lokale/regionale spørsmål.

 • 13 Sep 2017
  13 Sep 2017

  Plan- og temadata Oslo og Akershus

  Sted og agenda vil bli lagt ut når dette er klart.

 • 13 Sep 2017
  13 Sep 2017

  Plan- og temadatautvalet for Sogn og Fjordane

  Florø

  Årets høstmøte i Plan- og temadatautvalet for Sogn og Fjordane vert i Florø. Meir informasjon om sted, program m.m.. kjem. Påmeldinga er avslutta.

 • 13 Sep 2017
  13 Sep 2017

  Fylkesgeodatautvalget for Troms (FGU)

  Kartverket Tromsø / Lync Framsenteret

  Medlemmene i FGU for Troms inviteres til høstmøte. Hovedtema er drøfting av
  mottatte innspill til revisjon av Geodataplan for Troms.

 • 14 Sep 2017
  14 Sep 2017
 • 19 Sep 2017
  20 Sep 2017

  Plankurs for Norconsult-kommunar

  Kartverket Molde Grandfjæra 22B, 6415 Molde

  Plankurs over to dagar, for kommunar som nyttar programvara ISY WinMap frå Norconsult i si forvaltning av plan.

 • 26 Sep 2017
  28 Sep 2017

  Kurs i matrikkelføring - Føringskurs

  Kartkontoret i Trondheim Prinsens gate 1, 3. etasje, Trondheim

  Føringskurset går over tre dager, og sikrer den som skal føre i matrikkelen nødvendig kunnskap om dette. Vi anbefaler at lovkurset gjennomføres før føringskurset.

 • 26 Sep 2017
  27 Sep 2017

  Plankurs for Norkart-kommunar

  Kartverket Molde Grandfjæra 22B, 6415 Molde

  Plankurs over to dagar, for kommunar som nyttar programvara GISLINE frå Norkart i si forvaltning av plan.

 • 27 Sep 2017
  27 Sep 2017

  Møte i Fylkesgeodatautvalget

  Medlemmer i FGU for Telemark og Vestfold innkalles til møte. Mer informasjon om endelig tid og sted kommer.

 • 28 Sep 2017
  28 Sep 2017

  Geodatautvalg Buskerud

  Drammen kommune

  Adresse og agenda vil bli lagt ut når dette er klart.

 • 28 Sep 2017
  28 Sep 2017

  Fylkesgeodatautvalet for Sogn og Fjordane

  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2, Leikanger kommune

  Årets høstmøte i FGU for Sogn og Fjordane vert halden i Leikanger kommune. Hovedtema på møtet er drøfting av utkast til Geodataplan for perioden 2018 - 2021.

 • 3 Okt 2017
  5 Okt 2017

  Kurs i matrikkelføring - Lovkurs

  Thon Hotel Rosenkrantz, Rosenkrantzgaten 7, 5003 Bergen

  Lovkurset går over tre dager, og sikrer den som skal føre i matrikkelen nødvendig kunnskap om aktuelt lovverk. Vi anbefaler at lovkurset gjennomføres før føringskurset.

 • 3 Okt 2017
  3 Okt 2017

  Fylkesgeodatautvalet for Hordaland

  Fylkesmannen i Hordaland Statens hus, Kaigaten 9, Bergen

  Årets høstmøte i Fylkesgeodatautvalet (FGU) for Hordaland vert i Bergen. Hovedtema på møtet er drøfting av utkast til Geodataplan for perioden 2018 - 2021.

 • 4 Okt 2017
  4 Okt 2017

  Geodatautvalget for Rogaland

  Kartverket Stavanger, Professor Olav Hanssens vei 10. Møterom Hydrograf

  Medlemmene i FGU for Rogaland inviteres herved til møte. Informasjon om dagsorden m.m. kommer ...

Veiviseren

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
08700
post@kartverket.no
 

Chat