Hopp til innhold

Nasjonal detaljert høydemodell

Dette er en ressursside som inneholder informasjon om prosjektet for etablering av nasjonal detaljert høydemodell.
Den nye høydemodellen vil være nyttig for kommuner og statlige etater i deres planlegging, prosjektering og klimatilpasningsarbeid.