Hopp til innhold

Nasjonal detaljert høydemodell

Dette er en ressursside med informasjon om status og planer for prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell.
Detaljerte høydedata er svært viktig for kommuner og statsetater i arbeidet med klimatilpasning, beredskap og planarbeid.