Hopp til innhold

E-tinglysing

Kartverket jobber med å utvikle et nytt e-tinglysingssystem, som legger opp til en helautomatisert prosess der dokumenter som oppfyller krav til tinglysing skal kunne registreres automatisk og gis umiddelbar prioritet i grunnboken fra det klokkeslettet de kommer inn.  Første versjon av løsningen skal være klar til bruk for profesjonelle brukere i 2017.

Veiviseren

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
08700
post@kartverket.no
 

Chat