Hver referansestasjon i nettverket sender sine data til kontrollsenteret ved Kartverket i Hønefoss i sanntid.

Kontrollsenteret er kontinuerlig overvåket av en operatør i vanlig arbeidstid.

Åpningstider

08.00-15.45 vanlig åpningstid (i perioden 15. september til og med 14. mai)
08.00-15.00 sommertid (i perioden 15. mai til og med 14. september)
08.00-12.00 onsdag før skjærtorsdag
10.00-14.00 i romjulen

Kontrollsenterets viktigste oppgaver

  • Overvåke produksjon og distribusjon av korreksjonsdata for tjenestene
  • Overvåke referansestasjonene
  • Overvåke referansestasjoner og dataproduksjon som inngår i internasjonale prosjekter
  • Overvåke nettverket
  • Overvåke maskiner
  • Overvåke programvare
  • Overvåke leveranser av data til eksterne kunder
  • Besvare kundehenvendelser relatert til bruk av tjenestene
  • Sende ut driftsmeldinger