Steinar kom fra Tromsø kommune til Kartverket Tromsø i 2014. Her har han særlig jobbet med Geovekst Troms, kartlegging i Troms, NN2000 og Laserdata for Finnmark og Troms.

I tillegg har han vært nestleder på Kartverket Tromsø, og konstituert en periode etter at Arne Olav Berg sluttet. Nå har han «tatt steget» og blir fylkeskartsjef for begge de nordligste fylkene fra 1. august.

Vi som jobber på kartkontorene i Finnmark og Tromsø gleder oss til å får Steinar som sjef.

Samtidig takker vi avtroppende fylkeskartsjef Arne Olav Berg for god innsats og lykke til i ny jobb.