FKB-B-prosjekt

  • I Loppa blir det nykartlegging FKB-B over et areal på 11,3 km2 fordelt på 6 enkeltområder. Noen av områdene er ikke kartlagt siden 1999.
  • I Måsøy blir det Ajourføring FKB-B over et areal på 3,7 km2
  • Vardø blir det Ajourføring FKB-B over et areal på 16,3 km2

Det skal utarbeides ortofoto for hele fotograferingsområdene.

Prosjekt «på vent»

Et FKB-C-prosjekt som etter planen skulle starte etter omløpsfotografering 2016 i 5 kommuner i Vest-Finnmark er utsatt.

Bare deler av det planlagte området ble fotografert. Det er også usikkert om kvaliteten på aerotrianguleringen tilfredsstiller krav til FKB-C-konstruksjon.

Videre planlegging av omløpsfotografering for FKB-C-prosjekt i Finnmark er dessverre usikker. Nytt billedmateriale er nødvendig da noen av våre FKB-C-data er fra 1970-årene!

Status for geovekst-prosjekt i Finnmark

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål (Veiviser).