Hopp til innhold

Nyheter

 • 15 Jun 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  «Rop på sommeren så kommer den!»

  Kartverket lenke hit

  Så sier et gammelt ordtak. Vi i Kartverket Vadsø lever i troen og har skrevet en sommerhilsen også i år. Her får du en oppsummering av noe av det vi jobber med. God Sommer!

 • 15 Jun 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Revisjon av Geodataplan for Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Kartverket Finnmark ber kommuner og andre parter i Norge digitalt i fylket om innspill til Geodataplan for Finnmark 2018 - 2021. Frist for tilbakemelding er 1. september 2017.

 • 31 Mai 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Fylkesgeodatautvalget for Finnmark (FGU)

  Kartverket lenke hit

  På FGU-møtet 11. mai blei det mellom anna orientert om status for digitalisering av arealplanar, SFKB og planlagt kartleggjingsaktivitet i fylket. Du finn fleire detaljar i oppsummeringa frå møtet.

 • 31 Mai 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Då er Finnmark i gang!

  Kartverket lenke hit

  29. mai blei Alta fyrste kommune i fylket som oppdaterar direkte i Sentral FKB. Hammerfest er neste med planlagt start 7. september. Ytterlegare 3 kommunar tek i bruk SFKB i løpet av hausten.