Hopp til innhold

Nyheter

 • 24 Apr 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Sentral FKB i Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Arbeidet med geosynkronisering mot Sentral Felles Kartdatabase (SFKB) er i gang i fylket. Alta blir første kommune i Finnmark 29. mai. I løpet av høsten vil ytterligere 4 kommuner ta i bruk SFKB.

 • 21 Apr 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Geovekstprosjekt i Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Det blir oppstart av et nytt FKB-B-prosjekt i Finnmark i 2017. Prosjektet inkluderer nykartlegging i Loppa og ajourføring i Måsøy og Vardø. Et FKB-C-prosjekt i Vest-Finnmark er satt «på vent».

 • 29 Mar 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Nye ortofoto for Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Nye ortofoto er nå tilgjengelig i «Norge i bilder». Disse inkluderer delområder i Sør-Varanger, Gamvik, Lebesby, Tana og Vadsø.

 • 28 Feb 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Videreføring av FDV-avtaler i Finnmark

  Kartverket lenke hit

  FDV-avtalene har vært gjenstand for endringer de senere år. Det er derfor utarbeidet en ny versjon som sendes til partene for signering. Denne avtalen vil erstatte gjeldende avtale fra 2010.

 • 15 Feb 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Adressenytt 1-2017 for Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Årets første Adressenytt gir deg blant annet nyttig informasjon og status for adresseringsarbeidet i fylket. Vi får også et innblikk i hvordan Vadsø kommune har organisert dette arbeidet.

 • 1 Feb 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  NN2000 i Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Prosjektet går sin gang i fylket. Målearbeidet utføres i løpet av sommeren med planlagt leveranse i september. Selve transformasjonen av FKB-data antas utført rundt årsskiftet 2017 / 18.