Kommunene i Sør-Trøndelag har nå mottatt alle FKB-data i versjon 4.6. Innføring av FKB 4.6 til forvaltningen i kommunene, har skjedd i forbindelse med forvaltning- drift og vedlikeholdsrunden (FDV) i perioden oktober-desember 2016. Unntaket er Trondheim kommune som har et eget løp.

FKB versjon 4.6 ble vedtatt av Geovekst-forum 1. juni 2016. Oppgraderingen er en forutsetning for å ta i bruk geosynkronisering mot Sentral Felles Kartdatabase.

Kommunene må ta i bruk FKB 4.6 og lagre i nye forvaltningsarkiver, uavhengig av planer om å ta i bruk direkteoppdatering.

Kartverket ber kommunene ta kontakt med programleverandørene hvis det er behov for bistand i dette arbeidet.

Andre parter kan kontakte Kartverket hvis det er ønske om å motta FKB-data i versjon 4.6.

Mer om innføring av FKB 4.6 

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål (Veiviser).