Størst økning i 2016

Tallenes tale viser at det er Nord-Trøndelag som har hatt den største økningen i andel vegadresser det siste året!

Kommunene har jobbet jevnt og målrettet over lengre tid og har altså jobbet best av alle med adressering i 2016 målt i %-vis økning i andel vegadresser.

Status vegadresser